Menadžment i administracija

Seminar

Pravna zaštita softvera

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Zaštita softvera sa aspekta Zakona o patentima i Zakona o autorskom i srodnim pravima!

 

Posledica informatičke revolucije je neizostavna uloga softvera u različitim poslovnim sferama, a samim tim dovodi do neophodnosti pravne zaštite softvera. U srpskom pravu je to moguće, u veoma ograničenom broju slučajeva usled generalne nepatentibilnosti softvera, učiniti kroz Zakon o patentima.

Međutim, usled pomenute nepatentibilnosti, Zakon o autorskom i srodnim pravima često pruža tvorcima softverskih rešenja, jedinu sigurnost i mogućnost uživanja prava u punom kapacitetu.

Iz navedenog razloga potrebno je sagledati oba režima zaštite i utvrditi šta svaki od njih nudi i u kojoj meri je efikasan.

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • razrešenje dilema kroz interaktivnu diskusiju i postavljanja pitanja predavaču, slanjem mejla pre seminara ili na samom seminaru,
 • adekvatnu pripremu za primenu oba zakona,
 • dobijanje preporuka u vezi sa ostvarivanjem sudske ili međunarodne zaštite softvera,
 • kontakte sa brojnim kolegama iz prakse što će Vam obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

TEME SEMINARA:

 

 •  Dva režima zaštite

Softver uživa zaštitu kao autorsko delo (seminar će biti fokusiran na ovaj režim zaštite), a pod određenim i veoma striktnim uslovima, može da se zaštiti i patentom

 •  Softver kao patent

Generalna nepatentibilnost softvera je velika prepreka ovom režimu zaštite koji je, zapravo, jedini koji pruža protekciju od plagijata u punom obimu.

 • Softver kao autorsko delo

Softver uživa zaštitu kao autorsko delo od momenta kada je kreiran, a forma u kojoj se štiti je literalna (izvorni ili binarni kod).

 •  Sudska zaštita

Onaj ko smatra da mu je povređeno neko pravo može da potraži sudsku zaštitu tokom koje mu dokazivanje može biti olakšano ukoliko je prethodno deponovao izvorni kod softvera.

 •  Međunarodna zaštita

Srbija je potpisnica Bernske konvencije tako da svako autorsko delo stvoreno u Srbiji uživa zaštitu u drugim zemljama potpisnicama, shodno njihovom režimu.

 

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanaja, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Hotel Moskva

Balkanska 1,
11000 BeogradOstavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018