Menadžment i administracija

Seminar

Pravila o zaštiti konkurencije i restriktivna praksa koja ugrožava Vaše poslovanje

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Pravila o zaštiti konkurencije i restriktivna praksa koja ugrožava Vaše poslovanje
– Sa primerima domaće i uporedne prakse EU –

 

Kazne protiv povrede konkurencije mogu zahvatiti i do 10% godišnjeg prometa učesnika na tržištu! Pored toga, reputacioni rizici kršenja pravila konkurencije po imidž kompanija u očima tržišta su veliki. Za svaku kompaniju je važno da prepozna rizike kršenja konkurencije po svoje poslovanje kao i da koristi pravila konkurencije kako bi se odbranila od restriktivne tržišne prakse konkurenata.

Pozivamo Vas na interaktivni online seminar sa stručnim predavačem gde ćete dobiti odgovore na sledeća pitanja:

 • Da li je Vaš ugovor usaglašen sa pravilima konkurencije?
 • Da li možete da utvrđujete cenu u daljoj prodaji sa Vašim dobavljačem/distributerom?
 • Da li možete da stupate u poslovnu saradnju sa konkurentima?
 • Da li je razmena informacija sa konkurentima dozvoljena?
 • Koje su posledice kršenja pravila konkurencije ko plaća račun?
 • Kako da se zaštitite od restriktivne prakse konkurenata?
 • Komisija za zaštitu konkurencije namerava da sprovede sektorsku analizu tržišta, šta to znači za Vaše poslovanje?

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Uvod u pravo konkurencije – Važeća regulativa i rizici kršenja
 • Kartelski sporazumi
 • Javne nabavke i pravila konkurencije
 • Restriktivni distributivni ugovori
 • Zabrana utvrđivavanja cene u daljoj prodaji (RPM klauzule)
 • Sistem pravila o izuzeću restriktivnih sporazuma od zabrane
 • Sektorska analiza, istraga i nenajavljeni uviđaji Komisije za zaštitu konkurencije
 • Politika pomilovanja – Leniency program
 • Finansijske mere protiv povredilaca i mere ponašanja
 • Primeri iz prakse

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena online seminara sa priručnikom Obaveze i odgovornosti direktora: 21.320,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik)

Kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018