Menadžment i administracija

Intenzivne obuke

Praktična obuka za izradu pravnih akata u privredi

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Tri interaktivne online radionice   

 sa vežbama i zadacima za sačinjavanje normativnih akata i sticanje veština pravnog pisanja

 • Opšte je poznato da pravno obrazovanje ne daje adekvatan odgovor na potrebe tržišta i osposobljenost za samostalno vođenje i preduzimanje normativnih poslova
 • Vaš svakodnevni posao podrazumeva sačinjavanje velikog broja opštih i pojedinačnih akata i dešava se da ste često u situaciji da koristite modele koji nisu primereni konkretnim potrebama, a nisu uvek ni usklađeni sa važećim propisima
 • Budite osposobljeni da samostalno izrađujete posebne i opšte akte koji su neophodni za uspešno funkcionisanje jednog privrednog društva
 • Saznajte neposredna iskustva predavača u rešavanju i uređenju raznovrsnih pravnih odnosa koja će vam biti preneta na našoj trodnevnoj obuci kroz konkretne primere iz prakse predavača

Tokom obuke ćete:

 • Utvrditi metodološke osnove pravnog pisanja
 • Ovladati tehnikama sačinjavanja opštih i pojediničanih akata
 • Samostalno povezivati ciljeve radi kojih se donosi i izrađuje odgovarajući pravni akt ili zaključuje ugovor

 

Program “Praktična obuke za izradu pravnih akata u privredi”:

1. Online radionica – Zajednička pravila za pisanje opštih i pojedinačnih pravnih akata  08.06.2021. od 10:00 do 14:30h  

 • Metodološka pravila    
 • Pravila definisanja
 • Jezik
 • Stil pisanja
 • Formalno-tehnička pravila pisanja
 • Zadatak

2. Online radionica – Pisanje opštih akata 11.06.2021. od 10:00 do 14:30h

 • Definisanje ciljeva
 • Formalna struktura opštih akata
 • Struktura odnosa koji se uređuje
 • Izgradnja pravnih instituta
 • Tehnika pisanja
 • Zadatak

3. Online radionica Pisanje pojedinačnih akata 15.06.2021. od 10:00 do 14:30h       

 • Akti kojima se rešava o nekom pitanju (rešenja, odluke, zaključci i sl.)
 • Akti koji nastaju na osnovu saglasnosti volja (ugovori)
 • Samostalno rešavanje zadate pravne situacije

4. Praktične vežbe – zadaci 
Zadaci predviđeni u okviru radionica posebno će se rešavati od strane polaznika obuke i biti dostavljeni na analizu predavaču sa jasnim savetima za unapređenje

 • Izrada pojedinačnih akata
 • Izrada opštih akata

5. DODATNI MATERIJAL: štampana zbirka sa CD-om – Rizik i odgovornost kod trgovinskih ugovora  – autori: Miroslav Nikolić i Jelena Pavićević  

 • Materijal ćete dobiti na prvoj radionici

Iz sadržaja:

 • Izvori prava
 • Pojam ugovora u privredi
 • Pojam i vrste rizika
 • Pojam i vrste odgovornosti
 • Zakonska regulativa i izvori prava
 • Pojam trgovinskih ugovora i osnovna
 • Pojam i vrste rizika u trgovinskim ugovorima
 • Pojam i vrste odgovornosti u trgovinskim ugovorima
 • Obrasci I primeri trgovinskih ugovora na CD-u

                                                                                                                          

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi u online vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama, a sa svake radionice dobijate mejlom materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja, a test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat Praktična obuke za izradu pravnih akata u privredi na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

 

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika. Kotizacija uključuje učešće u tri celodnevne radionice, materijal sa radionica i Vodič za spoljnu trgovinu. Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018