Menadžment i administracija

Intenzivna obuka

Postupak apliciranja za domaće i strane projekte

29,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 30.05 i 31.05.2022. 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Online
Količina:

Dve praktične online radionice

+

Jedan dodatni materijal: e-mail seminari: „Poslovni excel“

Ako:

 • Želite da steknete praktična znanja i veština za pisanje predloga projekata uz efikasan i kreativan pristup projektnog organizovanja
 • Planirate da unapredite predloge projekata i podstičete pronalaženje aktuelnih i inovativnih ideja za unapređenje postojećeg posla, a takođe težite samostalnom definisanju projektnih ideja u skladu sa domaćim i EU zahtevima
 • Planirate da efikasno izradite budžet projekta, a potrebna Vam je pomoć u prikupljanju početnih finansijskih sredstava (upućivanje na konkretne konkurse, fondove i projekte  – domaće i EU fondove)

Onda Vas pozivamo da učestvujete u dvodnevnom online programu obuke koji organizujemo u saradnji sa stručnjacima koji imaju iza sebe visok procenat uspešnosti u realizaciji domaćih i stranih projekata.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Interakciju sa predavačima i predloge rešenja za Vaše izazove u ovoj oblastii;
 • Razjašnjenja nedoumica;
 • Detaljne odgovore na konkretna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
1. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – Važni koraci od ideje do realizacije Predavač: Prof. dr Aleksandra Tošović – Stevanović 30.05.2022. od 10 do 14 h
 • Važni koraci od ideje do realizacije (Potencijal poslovne zamisli i Kako osmisliti kvalitetnu ideju i prilagoditi je uslovima donatora)
 • Pisanje predloga projekta (Osnovni pojmovi; Karakteristike projektnog upravljanja – struktura, elementi, kvalitet)
 • Upoznavanje sa projektom i projektnim ciklusom (ciljevi, očekivani rezultati, ciljne grupe, održivost projekta…)
 • Veštine uspešne prezentacije projekta (Veštine prezentovanja – osnove prezentovanja, izrada strukture prezentacije, prevazilaženje treme…)
 • Primena praktičnih primera kroz vežbe u grupi.
2. PRAKTIČNA ONLINE RADIONICA – Budžet i finansiranje projekta  Predavač: Dr Vladimir Ristanović 31.05.2022. od 10 do 14 h
 • Konkurs VS projektna prijava (Koliko je tekst konkursa važan za pripremu projektne prijave? Kriterijumi proziva ili konkursa, Idejni predlog u projektnoj prijave, Dokumentacija javnog poziva, Izrada nacrta projekta)
 • Finansiranje projekata (Investitori/donator, Izvori sredstava, Ocena i isplativost projekata, Finansijska rentabilnost projekta, Održivost projekta)
 • Logička matrica (Zašto je pišemo? Koliko je važna? Logička matrica je logički tabelarni prikaz osnovnih karakteristika projekta, logički poređan skup elemenata za upravljanje razvojnim projektima, efikasan je alat za analizu i upravljanje i deo je projektne dokumentacije)
 • Gantogram ili mrežni dijagram (Grafički prikaz. Pokazuje faze realizovanja projektnih aktivnosti – podela aktivnosti, dinamika aktivnosti, vremenski okvir projekta, redosled, akteri)
 • Budžet (Finansijski okvir projekta, Definisanje strukture budžeta, način izrade budžeta, budžetske linije/pozicije)
3. DODATNI MATERIJAL E-MAIL SEMINAR – „Poslovni excel“ (e-mail seminar će biti poslat na Vašu e-mail adresu)

 

Način sprovođenja radionica:

 • Predavač će radionice voditi online u vidu dve intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju, a sa svake radionice dobijate materijal
 • Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačima ili nam ih možete poslati mejlom pre početka svake pojedinačne radionice, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja radionica
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika. Kotizacija uključuje učešće u dve celodnevne radionice, materijal sa radionica i e-mail seminar. Broj mesta za učestvovanje u programu je ograničen kako bi se obezbedio najviši stepen interaktivnosti i praktičnog pristupa.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018