Menadžment i administracija

Seminar

Optimizacija prodajne cene

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Šta je za preduzeće važnije: profitabilnost ili likvidnost?
Usvojite alate za postizanje jednog, drugog ili ravnoteže ova dva cilja kako biste optimalno formirali prodajne cene!

 

Prodajna cena kao jedini element koji stvara prihode izuzetno je značajna za preduzeće, stoga je važno razumeti:

 • Koja je razlika između prodajne cene i cene koštanja (nabavne cene) ?
 • Da li prodajna cena svakog proizvoda mora da pokriva ceo trošak proizvoda?
 • Koja su još davanja koja opterećuju prodajnu cenu?
 • Kako se utvrđuju popusti i rabati?

 

Pozivamo Vas na interaktivni online seminar uživo sa iskusnim predavačem u ovoj oblasti kako biste na vreme uočili potencijal za unapređenje svojih poslovnih rezultata.

Online seminar omogućiće Vam:

 • Bolje razumevanje veze između prodajne cene i strateških ciljeva kompanije (likvidnost i/ili profitabilnost)
 • Upoznavanje sa alatima Price management-a za donošenje kvalitetnih odluka o cenama, primenjivih u proizvodnoj, trgovinskoj i uslužnoj delatnosti
 • Pojašnjenja o  metodama za formiranje prodajne cene
 • Rabatna skala

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Privrednicima, vlasnicima preduzeća, direktorima, rukovodiocima, menadžerima u sektorima prodaje, finansijskog kontrolinga

Gde?

Na Vašem računaru ili mobilnom uređaju – na poslu ili kod kuće

TEME ONLINE SEMINARA:

Price management: pojmovno određenje i značaj

Postizanje balansa između likvidnosti i profitabilnosti

Metoda formiranja prodajne cene:

 • Formiranje cena zasnovano na troškovima
 • Formiranje cena zasnovano na tražnji
 • Formiranje cena zasnovano na konkurenciji

 

Price management u praksi i veza sa rabatnom skalom

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene radionice!

Cena online seminara sa zbirkom: 19.410,00 RSD + PDV (10% popusta na „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje”)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju online seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Zbirke se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018