Menadžment i administracija

Seminar

Odgovornost prodavca za nedostatke i nesaobraznost robe/usluge

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Imovinska i kaznena odgovornost u prodaji robe i pružanju usluga

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, novim Zakonom o trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima i izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

 

Ukoliko se bavite prodajnom delatnošću sigurno ste se mnogo puta našli u neprijatnoj situaciji sa potrošačem koji nije u pravu ili čak sa onim čija je reklamacija opravdana ali traži momentalni povrat novca ili momentalnu zamenu robe.
Kako postupate u situaciji kad potrošač izgubi račun i nema nikakav dokaz da je roba/usluga kupljena kod Vas? Šta se dešava kad Vas potrošač prijavi organizaciji za zaštitu potrošača ili Vas tuži, kakav je dalji postupak?
Na našem novom seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačem, rešite sve nedoumice i informišite se o imovinskoj i kaznenoj odgovornosti u prodaji robe i pružanju usluga, pristupu u predstavljanju/oglašavanju robe i usluga, kao i osnovnim obavezama u vezi sa reklamacijama.

Teme koje će biti obrađene su:

 • najčešći pojmovi koji se koriste u interakciji između prodavca i kupca: (prosečni) potrošač, trgovac, prodavac, proizvođač, ugovor o prodaji, ugovor na daljinu, roba, proizvod, usluga, (nedozvoljena) poslovna praksa, šteta,
 • nepoštena, obmanjujuća, nasrtljiva poslovna praksa – primeri iz prakse i posledice,
 • prodaja na daljinu – posebna prava potrošača koja istovremeno predstavljaju obaveze prodavca, uslovi i rokovi za zaključenje i odustanak od ugovora o prodaji na daljinu, isporuka i povraćaj robe,
 • (ne)saobraznost – obaveza popravke, zamene i povraćaja novca, rokovi i kazne propisane za
  prodavce,
 • razlike u odgovornosti prodavca u zavisnosti da li primenjuju pravila o nesaobraznosti iz Zakona o zaštiti potrošača, ili pravila o materijalnim nedostacima stvari i o garanciji po Zakonu o obligacionim odnosima,
 • obaveze prodavaca prlikom reklamacije od strane kupca, koji su rokovi i propisane kazne,
 • inspekcijski i prekršajni postupak u vezi sa zaštitom potrošača.

Ovaj seminar vam omogućava:

 • pojašnjenja zakonskih definicija važnih pojmova u prodaji robe/pružanju usluga
 • razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa odgovornošću prodavca/pružaoca usluge za kvalitet robe ili usluge
 • da razumete pod kojim uslovima kupac može da vrati robu bez nedostataka
 • da saznate kako da organizujete obradu reklamacija
 • da naučite kako da se postavite u inspekcijskom postupku
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Komercijalnom menadžmentu kompanije, zaposlenima u prodaji (na svim nivoima), marketing menadžerima, šefovima prodajnih jedinica, rukovodiocima “podrške” i svim drugim zainteresovanim licima.

Teme seminara

  • obična i prodaja na daljinu – posebnosti, obaveze i rokovi,
  • nepoštena poslovna praksa u prodaji,
  • razlike u odgovornosti za kvalitet robe/usluge prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obligacionim odnosima,
  • reklamacija – postupak obrade i davanje zadovoljavajućeg odgovora,
  • kaznena odgovornost prodavca.

 

Hotel Moskva

Terazije 20, 11000 Beograd


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku Zbirke „Rizik i
odgovornosti kod trgovinskih ugovora”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10%
od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018