Menadžment i administracija

Seminar

Odgovornost prodavca za nedostatke i nesaobraznost robe/usluge

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:
Odgovornost prodavca za nedostatke i nesaobraznost robe/usluge

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, novim Zakonom o trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima i izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

 

Organizujemo seminar kako biste se informisali o imovinskoj i kaznenoj odgovornosti u prodaji robe i pružanju usluga, pristupu u predstavljanju/oglašavanju robe i usluga, kao i osnovnim obavezama u vezi sa reklamacijama.

Teme koje će biti obrađene su:

 • najčešći pojmovi koji se koriste u interakciji između prodavca i kupca: (prosečni) potrošač, trgovac, prodavac, proizvođač, ugovor o prodaji, ugovor na daljinu, roba, proizvod, usluga, (nedozvoljena) poslovna praksa, šteta,
 • nepoštena, obmanjujuća, nasrtljiva poslovna praksa – primeri iz prakse i posledice,
 • prodaja na daljinu – posebna prava potrošača koja istovremeno predstavljaju obaveze prodavca, uslovi i rokovi za zaključenje i odustanak od ugovora o prodaji na daljinu, isporuka i povraćaj robe,
 • (ne)saobraznost – obaveza popravke, zamene i povraćaja novca, rokovi i kazne propisane za
  prodavce,
 • razlike u odgovornosti prodavca u zavisnosti da li primenjuju pravila o nesaobraznosti iz Zakona o zaštiti potrošača, ili pravila o materijalnim nedostacima stvari i o garanciji po Zakonu o obligacionim odnosima,
 • obaveze prodavaca prlikom reklamacije od strane kupca, koji su rokovi i propisane kazne,
 • inspekcijski i prekršajni postupak u vezi sa zaštitom potrošača.

Ovaj seminar vam omogućava:

 • pojašnjenja zakonskih definicija važnih pojmova u prodaji robe/pružanju usluga
 • razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa odgovornošću prodavca/pružaoca usluge za kvalitet robe ili usluge
 • da razumete pod kojim uslovima kupac može da vrati robu bez nedostataka
 • da saznate kako da organizujete obradu reklamacija
 • da naučite kako da se postavite u inspekcijskom postupku
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Komercijalnom menadžmentu kompanije, zaposlenima u prodaji (na svim nivoima), marketing menadžerima, šefovima prodajnih jedinica, rukovodiocima “podrške” i svim drugim zainteresovanim licima.

Teme seminara

  • obična i prodaja na daljinu – posebnosti, obaveze i rokovi,
  • nepoštena poslovna praksa u prodaji,
  • razlike u odgovornosti za kvalitet robe/usluge prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obligacionim odnosima,
  • reklamacija – postupak obrade i davanje zadovoljavajućeg odgovora,
  • kaznena odgovornost prodavca.

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10%
od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre
seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo
da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima zbirke se ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja
zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac zbirke odjavi sa liste
primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su
gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Hotel Moskva

Balkanska 1,
11000 BeogradOstavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018