Menadžment i administracija

Seminar

Novine iz oblasti turizma

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novine iz oblasti turizma

 

Novi Zakon o turizmu  stupio je na snagu 22. marta 2019!

Koje promene u radu očekuju pružaoce turističkih usluga?

 

Zakon o turizmu uvodi niz novina, gde izdvajamo sledeće: pored obavezne garancije putovanja predviđeno je uvođenje depozita, zatim uvođenje kategorija licenci i novih pravila za obnovu i gubljenje licenci. Ustanovljavaju se obaveze prema tržišnoj inspekciji u vidu dostavljanja podataka. Zatim, definisane su nove obaveze u vezi sa pružanjem usluga smeštaja, uslugama turističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča, „stana na dan“, iznajmljivanja motornih vozila itd. Dalje, turističke agencije su dužne da primenjuju i nove uslove koji se tiču opštih uslova putovanja i prodaje turističkih putovanja.

Imajući u vidu brojne aktere na koje direktno ili indirektno utiču novi pravni okviri u oblasti turizma odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.

 

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • upoznavanje sa novim odredbama Zakona o turizmu
 • pravilnu primenu novih odredaba i izbegavanje izricanja eventualnih sankcija
 • saznanja u vezi sa najčešćim nedoumicama i problemima Vaših kolega kod primene Zakona
 • interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

 

 

TEME SEMINARA:

– Osnovni pojmovi Zakona o turizmu

– Proglašenje turističkog prostora

– Strategija razvoja turizma

– Podsticajne mere

– Turističke organizacije za promociju turizma

– Turističke agencije

 • vrste, uslovi, kadrovi
 • licenca
 • prodaja turističkog putovanja
 • obaveze turističke agencije
 • opšti uslovi putovanja
 • putovanja za sopstvene potrebe

– Usluge turističkih profesija

 • usluge turističkih vodiča i pratilaca
 • usluge iznajmljivanja vozila

– Prava, dužnosti i ovlašćenja turističkog inspektora

 

SEMINAR JE NAMENJEN SLEDEĆIM SUBJEKTIMA

Turističkim agencijama organizatorima turističkih putovanja, kao i turističkim agencijama posrednicima, pružaocima usluga iznajmljivanja vozila bez vozača (rent-a-car), turističkim organizacijama, jedinicama lokalnih samouprava, kao i svim drugim zainteresovanim subjektima.

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018