Menadžment i administracija

Seminar

Novine iz oblasti turizma i ugostiteljstva

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 24.04.2019, 10-14 h
Mesto održavanja: Hotel Heritage, Mije Kovačevića 7a, Beograd
Količina:

Novine iz oblasti turizma i ugostiteljstva

Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o turizmu i Zakon o ugostiteljstvu

 

Novi Zakon o turizmu i novi Zakon o ugostiteljstvu stupili su na snagu 22. marta 2019!

Koje promene u radu očekuju pružaoce turističkih usluga i ugostitelje?

 

Zakon o turizmu i Zakon o ugostiteljstvu objavljeni su 14. marta 2019. godine u „Sl. glasniku RS”, br. 17/2019, a stupili su na snagu 22. marta 2019. godine i uvode niz novina, gde izdvajamo sledeće:

 • U vezi sa turizmom – pored obavezne garancije putovanja predviđeno je uvođenje depozita, zatim uvođenje kategorija licenci i novih pravila za obnovu i gubljenje licenci. Ustanovljavaju se obaveze prema tržišnoj inspekciji u vidu dostavljanja podataka. Zatim, definisane su nove obaveze u vezi sa pružanjem usluga smeštaja, uslugama turističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča, „stana na dan“, iznajmljivanja motornih vozila itd.
 • Za ugostitelje tiču se – novih obaveza ugostitelja i kategorizacije ugostiteljskih objekata, zatim obaveze evidentiranja ugostitelja i ugostiteljskih objekata. Uvodi se Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma objekata, takse i penali 

Imajući u vidu brojne aktere na koje direktno ili indirektno utiču novi pravni okviri u oblasti turizma i ugostiteljstva odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačima koji imaju veliko iskustvo u navedenim oblastima.

 

 Ovaj seminar Vam omogućava upoznavanje:

 • sa novim odredbama Zakona o turizmu
 • sa novim odredbama Zakona o ugostiteljstvu
 • sa načinima vršenja nadzora u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru
 • interakciju sa predavačima i direktne odgovore na Vaša pitanja

 

SEMINAR JE NAMENJEN SLEDEĆIM SUBJEKTIMA

Iz oblasti turizma: turističkim agencijama organizatorima turističkih putovanja, kao i turističkim agencijama posrednicima, pružaocima usluga iznajmljivanja vozila bez vozača (rent-a-car), turističkim organizacijama, jedinicama lokalnih samouprava, kao i svim drugim zainteresovanim subjektima.

Iz oblasti ugostiteljstva: pružaocima ugostiteljskih usluga, pre svega u delu usluga smeštaja, zatim fizičkim licima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, pružaocima ugostiteljskih usluga u objetima nautičkog i lovnog turizma jedinicama lokalne samouprave u delu poverenih poslova, kao što su poslovi kategorizacije ili inspekcijskog nadzora, u delu boravišne takse, kao i svim drugim zainteresovanim subjektima.

KRATAK PREGLED TEMA IZ OBLASTI TURIZMA:

 • Osnovni pojmovi
 • Proglašenje turističkog prostora (jedinica lokalne samouprave)
 • Kategorizacija turističkog mesta (jedinica lokalne samouprave)
 • Podsticajne mere (jedinica lokalne samouprave i svi privredni subjekti)
 • Turističke organizacije za promociju turizma (jedinica lokalne samouprave)
 • Turističke agencije

–     Vrste, uslovi kadrovi

–      Licenca

–      Prodaja turističkog putovanja

–      Obaveze turističke agencije

–      Opšti uslovi putovanja, program putovanja i ugovor o posredovanju

–      Turistička putovanja za sopstvene potrebe

 • Usluge turističkih profesija

–      Usluge turističkog vodiča, lokalnog turističkog vodiča

–       Iznajmljivanje motornih vozila – rent-a-car

 • Nadzor
 • Prava, dužnosti i ovlašćenja turističkog inspektora

 

 

KRATAK PREGLED TEMA IZ OBLASTI UGOSTITELJSTVA:

 • Osnovni pojmovi
 • Ugostiteljska delatnost

 –     Obaveze ugostitelja

 –     Evidentiranje ugostitelja i ugostiteljskih objekata (ugostitelji i jedinica lokalne samouprave)

–     Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma objekata (ugostitelji i jedinica lokalne samouprave)

–       Vrste ugostiteljskih objekata

–       Kategorizacija ugostiteljskih objekata

–       Posebni uslovi za ugostiteljske objekte (ugostitelji i jedinica lokalne samouprave)

–      Ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu (ugostitelji i fizička lica)

 • Ugostiteljska delatnost u objektima nautičkog i lovnog turizma
 • Taksa i penali u turizmu (ugostitelji i jedinica lokalne samouprave)
 • Nadzor

–        Prava, dužnosti i ovlašćenja turističkog inspektora

–        Prava, dužnosti i ovlašćenja inspektora jedinice lokalne samouprave

 

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018