Menadžment i administracija

Seminar

Novi Zakon o zaštiti potrošača

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Koje su novine u reklamacionom postupku i za koje nove prekršaje su propisane novčane kazne?

 

Novi Zakon o zaštiti potrošača koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“ br. 88/2021, propisuje niz novina koje će imati za posledicu drugačije postupanje trgovaca i drugih subjekata koji se bave podajom robe ili pružanjem usluga.

Zakon donosi novine uvođenjem prekršajnih naloga, ustanovljava novi registar, unapređuje sistem vansudskog rešavanja potrošačkih sporova i dr, a šta će to tačno značiti za trgovce i druge subjekte, saznajte od eminentnih predavača iz Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija, na našem interkativnom online seminaru.

.

TEME ONLINE SEMINARA:

  • Registar “Ne zovi”
  • Novine u reklamacionom postupku
  • Uvođenje proračuna
  • Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
  • Prekršajni nalozi

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

 

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od sedam dana,  do dana početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene seminara, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018