Menadžment i administracija

Zbirka

Korporativna kultura: zbirka kompanijskih procedura i pravila ponašanja za zaposlene

11,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Količina:

Bez obzira na to da li je Vaša kompanija velika ili mala, tek formirana ili ima dugu tradiciju, javno ili privatno preduzeće, više je nego poželjno da uvedete ili unapredite korporativnu kulturu i interna pravila ponašanja u svojoj firmi. Dobro definisanim kompanijskim procedurama, standardima i pravilima ponašanja ćete sprečiti nepoželjna ponašanja zaposlenih i unaprediti disciplinu u svom radnom okruženju, a istovremeno će Vas učiniti poželjnim poslodavcem, saradnikom i partnerom!

Pripremili smo zbirku sa smernicama za uvođenje i unapređivanje korporativne kulture i kompanijskih procedura sa primerima pravila ponašanja zaposlenih.

U ovoj zbirci i na CD-u ćete naći: konkretna uputstva kako da uvedete/unapredite korporativnu kulturu u svojoj kompaniji i uvedete pravila ponašanja

 • gotove i u praksi proverene primere kompanijskih procedura u Word formatu koji će značajno uštedeti Vaše vreme jer ih brzo i lako možete prilagođavati svojim konkretnim potrebama
 • proverena rešenja iz dobre korporativne prakse

SADRŽAJ ZBIRKE:

 • Korporativni standardi: knjiga dobrodošlice za novozaposlene, pravila ponašanja u standardnim i specifičnim situacijama, korporativni identitet potvrđen knjigom grafičkih standarda kojih treba da se pridržavaju svi zaposleni i saradnici
 • Kako pomoću knjige dobrodošlice uvesti novozaposlene u poslovno okruženje bez mnogo napora
 • Jasna pravila pisanja korporativnih imejlova, pravila oblačenja, javljanja na telefon, komunikacije sa klijentima
 • Zašto je važno pridržavati se dogovorenih pravila ponašanja u kancelariji
 • Kakvu poruku šalju unificirani korporativni materijali a kakvu šareni i različiti fontovi, dokumenta i imejlovi
 • Osnovna pravila oblačenja u firmi i zbog čega je loš „dress code” nešto što prvo uočimo i sudimo o tome, ako nije po korporativnim standardima
 • Načini davanja informacija zaposlenima o tome šta smeju a šta ne smeju da rade i kako da se ponašaju u različitim situacijama
 • Šta je etičko a šta neetičko ponašanje u kompaniji
 • Načini za uključivanje svih zaposlenih, direktno i indirektno, u građenje i održavanje stimulišuće i zdrave korporativne kulture

 

SADRŽAJ CD-A

 • Primer sadržaja priručnika o korporativnoj kulturi za novozaposlene sa pravilima ponašanja
 • Opšta pravila ponašanja zaposlenih
 • Poslovni bonton zaposlenih
 • Pravila ponašanja u kancelariji
 • Pravila elektronske komunikacije sa kolegama
 • Pravila elektronske komunikacije sa poslovnim partnerima i klijentima
 • Pravila korišćenja kompjutera u kancelariji
 • Pravila korišćenja interneta u kancelariji
 • Pravila oblačenja
 • Pravila telefonske komunikacije sa kolegama
 • Pravila telefonske komunikacije sa poslovnim partnerima i klijentima
 • Pravila u vezi sa organizacijom sastanaka u kompaniji
 • Pravila u vezi sa odsustvovanjima sa posla
 • Pravila u vezi sa dolaskom i odlaskom sa posla
 • Modeli poslovnih pisama uz korišćenje korporativnih standarda
 • Modeli poslovnih dokumenata uz korišćenje korporativnih standarda
 • Modeli poslovnih izveštaja uz korišćenje korporativnih standarda
 • Metode za stalno podsećanje, ponavljanje i usvajanje kompanijskih vrednosti
 • Osnovni elementi etičkog kodeksa

Kupovinom zbirke naručujete prateća ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti u slučaju sadržinskih promena, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala. Ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne budete želeli ažuriranje možete ga otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem ili nam vratiti dobijeno ažuriranje u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po prijemu Vašeg pisanog zahteva, obrisaćemo Vas sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima. Nakon prijema popunjene i overene narudžbenice, poslaćemo Vam proizvod i fakturu.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018