Menadžment i administracija

Seminar

Komunikacija sa nezadovoljnim klijentima

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Komunikacija sa nezadovoljnim klijentima

 

Dobra komunikacija sa klijentima je osnov uspešnog poslovanja.

S obzirom na to da je sa svakim klijentom potrebno zauzeti drugačiji stav, jako je važno da prepoznate komunikacijske šumove i da odreagujete adekvatno na ljutnju i na zlonamernu sugestiju.

Pozivamo vas da se prijavite na naš online inteaktivan seminar i naučite kako da prepoznate neverbalnu komunikaciju, kako da asertivno kažete NE, kako da savladate strah od javnog nastupa i savladate tehnike uspešnog prezentovanja…..

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Veštine poslovne komunikacije
  • Verbalna i neverbalna komunikacija
  • Prihvatanje različitosti/percepcija/tipovi ličnosti
  • Komunikacijski šumovi
  • Pravila komunikacije (telefonska komunikacija)
  • Značaj asertivne komunikacije
  • Asertivno reći NE
  • Reakcije na tudju ljutnju/agresiju
  • Poslovno komuniciranje i ponašanje sa klijentima

   

  Principi i pravila uspešne prezentacije (ideje, proizvoda ili usluge)

  • Tehnike kreiranja pravilne strukture sadržaja prezentacije
  • Kreiranja ključnih poruka u skladu sa postavljenim ciljevima
  • Faze u pripremi prezentacije (prikupljanje materijala, analiza publike i okolnosti, oblikovanje prezentacije…)
  • Verbalna i neverbalna komunikacija (načini komuniciranja sa klijentima)
  • Savladavanje straha od javnog nastupa/prezentacije sa klijentima
  • Priprema za praktičnu prezentaciju (odabir tema i dogovor učesnika o načinu izlaganja)
  • Praktična primena – izlaganje prezentacija učesnika u grupi
  • Komentari i sugestije predavača u vezi sa pripremljenim prezentacijama/tekstom za klijenta
  • Analiza, zapažanje i preporuke za unapređenje prezentacije učesnika

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

+ 10% popusta na zbirku „Veštine komunikacije u biznisu

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke.

U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018