Menadžment i administracija

Seminar

Javna svojina

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Problemi kod upisa u katastar nepokretnosti u javnoj svojini!

 

Iako je Zakon o javnoj svojini stupio na snagu još 2011. god, i dalje veliki broj nepokretnosti u javnoj svojini nije upisan u katastar. Brojni su problemi koji se javljaju u praksi, a koji nisu vezani samo za upis, već dileme postoje i oko raspolaganja i pribavljanja ove imovine, načina vođenja evidencije, kao i obaveza osnivača odnosno korisnika i nosilaca prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini.

Pored toga, imajući u vidu da je 2018. godine stupio na snagu Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, a da je 2019. godine izmenjen, potpuno je reformisan postupak upisa u katastar i sada se sprovodi po službenoj dužnosti.

Pozivamo Vas na naš interaktivni seminar sa eminentnim predavačima, gde će predavanjem  biti obuhvaćena  dva zakona, pri čemu će poseban akcenat biti na sledećim oblastima:

Zakon o javnoj svojini:

 • oblici i predmet javne svojine, nosioci prava javne svojine i korisnici stvari u javnoj svojini;
 • upis i evidencija javne svojine;
 • upis prava svojine javnih preduzeća i društava kapitala;
 • pribavljanje, raspolaganje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;
 • obaveze vlasnika, korisnika i nosilaca prava korišćenja;
 • rok za podnošenje zahteva za upis u katastar.

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova:

 • ciljevi zakona;
 • odnos sa Zakonom o državnom premeru i katastru;
 • upis u katastar po službenoj dužnosti (načelo oficijelnosti);
 • granice ispitivanja isprave za upis;
 • upis držaoca;
 • ispravka greške u upisu u katastar nepokretnosti;

 

 

Na seminaru ćete:

 • Usvojiti nova znanja i iskustva u vezi sa primenom navedenih propisa
 • Upoznati se sa najčešćim problemima u praksi i načinom prevazilaženja istih
 • Kroz pitanja upućena predavačima dobiti odgovore na konkretne probleme sa kojima se susrećete u radu
 • Upoznati kolege iz struke, diskutovati o potencijalnim rešenjima i ostvariti nove poslovne kontakte

TEME SEMINARA:

Zakon o javnoj svojini:

 • oblici i predmet javne svojine, nosioci prava javne svojine i korisnici stvari u javnoj svojini
 • upis i evidencija javne svojine
 • upis prava svojine javnih preduzeća i društava kapitala
 • pribavljanje, raspolaganje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini
 • obaveze vlasnika, korisnika i nosilaca prava korišćenja
 • rok za podnošenje zahteva za upis u katastar

 

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova:

 • novine koje uvodi ovaj zakon
 • odnos sa Zakonom o državnom premeru i katastru
 • upis u katastar po službenoj dužnosti (načelo oficijelnosti)
 • obveznici dostave kroz e-šalter
 • postupak po žalbi
 • stavovi prakse

 

SEMINAR JE NAMENJEN:

Zaposlenima u privredi, u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanaja, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Hotel Moskva

Balkanska 1,
11000 BeogradOstavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018