fbpx

Menadžment i administracija

Priručnik sa CD-om

Govori i pisana komunikacija za svaku poslovnu priliku

16,900.00 din.25,350.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Očisti
Količina:


Prelistajte priručnik

Smernice za uspešnu komunikaciju za lidere u privatnom i javnom sektoru sa praktičnim uzorcima usmene i pisane komunikacije u priručniku i na CD-u

Vaše reči su Vaše ogledalo. One ističu Vašu kompetentnost, kredibilitet i imaju odlučujući uticaj na Vaše sagovornike.

Dobro osmišljena poruka, izgovorena ili napisana na pravi način, ključna je u rešavanju kako svakodnevnih tako i neočekivanih situacija: vođenje poslovnih sastanaka, građenje dobrih odnosa, uspešno zaključivanje poslova…

Priprema ubedljivog govora ili poslovnog pisma je dugotrajan posao, koji zahteva ozbiljnu angažovanost i visok nivo komunikacionih veština.

Usavršite svoje komunikacione veštine i postignite svoje ciljeve upotrebom praktičnih rešenja:

Jedinstveni Priručnik od sada sa dva CD-a za svakodnevnu upotrebu!

CD 1 – preko 200 uzoraka govora i pisane korespodencije za sve poslovne prilike:

 • Izaberite prave reči u svakoj situaciji (događaji, pregovaranje, javni nastup, interna/eksterna komunikacija…),
 • Uštedite vreme i novac brzim i jednostavnim prilagođavanjem gotovih modela Vašim potrebama,
 • Pouzdana podrška u neočekivanim situacijama!

NOVO: Dodatni CD – primeri govora u različitim poslovnim situacijama u audio formatu

 1. Govor dobrodošlice za zaposlene
 2. Govor kojim se otvara sastanak
 3. Govor prilikom lansiranja proizvoda
 4. Govor prilikom predstavljanja kompanije
 5. Govor za svečane prilike i drugi govori

Priručnik – smernice za uspešnu komunikaciju:

 • Usvojite trikove uspešnih menadžera i pobedite tremu
 • Naučite da nastupate sigurni u sebe i da efikasno argumentujete svoj stav
 • Uspešno rešavajte problematične situacije sa saradnicima ili poslovnim partnerima
 • Naručite još danas!

P.S. Suvereno vladajte svakom situacijom pomoću gotovih uzoraka i saveta eksperata!

Posebne pogodnosti poslovnog izdanja:

 • Dostupnost priručnika i CD-a 24 časa svakog dana u nedelji
 • Pristup priručniku gde god se nalazili sa Vašeg desktop ili laptop računara ili pametnog telefona
 • Brzo i jednostavno pronađite sve neophodne informacije pomoću praktične pretrage
 • Mogućnost većeg broja korisnika iz iste firme

BONTON I SMERNICE ZA PISANU KOMUNIKACIJU

 • Značaj pisane poslovne komunikacije
 • Forme pisane komunikacije
 • Struktura i format poslovnog pisma
 • Stil pisanja poslovnog pisma
 • Osnovna pravila imejl komunikacije
 • Pravila poslovnog bontona u pisanoj komunikaciji
 • Kako napraviti ubedljivu prezentaciju
 • Efektan izveštaj nakon poslovnog sastanka
 • Poslovna komunikacija na društvenim mrežama
 • Copywriting (kreativno pisanje) – pravila i uputstva

BONTON I PREPORUKE ZA JAVNI NASTUP

 • Javni nastup: od internih sastanaka do nastupa u medijima
 • Verbalna i neverbalna komunikacija u poslovnim prilikama
 • Koncept izlaganja (Struktura govora)
 • Sugestivan i siguran nastup
 • Snaga neverbalne poruke (Govor tela, Kontakt s publikom, Glas kao oruđe, Lični izgled)
 • Bonton govornika i slušaoca
 • Izbegavanje tipičnih grešaka u prezentaciji
 • Priprema za ulazak u studio i davanje izjave za medije
 • Nastup u medijima

KOMUNIKACIJA NA RADNOM MESTU

 • Kako komunicirati na radnom mestu
 • Kako zaposliti talentovane zaposlene
 • Komunikacija sa kandidatima za posao
 • Kako zadržati talentovane zaposlene
 • Pozitivna disciplina na poslu kao strategija poboljšanja posvecenosti, lojalnosti i produktivnosti zaposlenih
 • Problematične situacije na radnom mestu
 • Kako rešiti konflik
 • Komunicirati s Milenijum generacijom
 • Komunikacija u timu
 • Socijalne veštine u poslovnom okruženju
 • Stilovi komunikacije u poslovnom okruženju
 • Tipovi licnosti u poslovnom okruženju
 • Opis šest tipova licnosti

KOMUNIKACIJA SA STRANKAMA I POSLOVNIM PARTNERIMA

 • Interpersonalna i grupna komunikacija
 • Komunikacija u poslovnom okruženju
 • Uspostavljanje dobrih odnosa
 • Savremeni trendovi u poslovnom ponašanju – šta se promenilo, a šta ne
 • Lični pristup
 • Efektivna argumentacija
 • Uspešan scenario
 • Pregovaračke strategije – priprema, provera i korekcije
 • Prilagođavanje sagovorniku
 • Prevazilaženje prepreka i smetnji u komunikaciji
 • Faze razgovora
 • Diplomatska pravila i korisni saveti
 • Umetnost predstavljanja kompanije na poslovnim dogadajima
 • Umrežavanje – povezivanje sa poslovnim partnerima
 • Telefonska komunikacija sa klijentima
 • Komunikacija sa strankama i poslovnim partnerima putem video linka
 • Kako povećati efikasnost sastanaka
 • Protokolarna praksa i pravila ponašanja u različitim poslovnim situacijama

KOMUNIKACIJA I ODNOSI S JAVNOŠĆU

 • Komunikacija sa eksternom javnošcu
 • Kako napraviti plan komunikacije
 • Pravila komuniciranja s medijima
 • Forme komunikacije (Najava dogadaja, Saopštenje za medije, Gostovanja i intervjui u medijima)
 • Event menadžment
 • Krizni PR
 • Upravljanje vremenom

PRAVNI ASPEKTI KOMUNIKACIJE

 

CD 1: PRIMERI GOVORA U RAZLICITIM POSLOVNIM PRILIKAMA U AUDIO FORMATU

 • Primeri govora u različitim prilikama u audio formatu: Govori: prilikom predstavljanja kompanije, prilikom lansiranja proizvoda, za svečane prilike, zahvalnosti, govor kojim se otvara sastanak, dobrodošlice za zaposlene, uvodni govor i drugi

CD 2: VIŠE OD 200 UZORAKA GOVORA I PISANE KORESPONDENCIJE:

 • Priprema za javni nastup, pozivnica za svečano otvaranje, pozivnica za veliki događaj
 • Priprema za razgovor sa zaposlenim koji pokazuje nedisciplinovano ponašanje
 • Priprema za razgovor sa zaposlenima u kriznoj situaciji
 • Obrazac za pripremu intervjua sa kandidatom za posao, primer pripremljenog intervjua sa

kandidatom za posao

 • Dolazni i odlazni telefonski pozivi, primeri scenarija telefonskih poziva
 • Poslovni imejl, zakazivanje poslovnog sastanka imejlom
 • Izvinjenja: klijentu za grešku u obračunu, nakon otkazivanja porudžbine, za grešku korisničkog servisa, zbog kršenja dogovora, zbog nedolaska na sastanak
 • Zahtev za ponudu, ponuda, odluka o prihvatanju ponude
 • Obaveštenje zaposlenima, obaveštenje o otpuštanju i o smanjenju plate, upozorenje zaposlenom na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu
 • Saglasnost zaposlenog za obradu podataka ličnosti, profesionalni oglas za posao, zahvalnica kandidatima koji nisu prošli konkurs za posao, komunikacija sa sindikatima
 • Priprema i zaključci sa sastanka, izveštaji sa sastanka, podsetnik za plaćanje, opomena za neplaćeni račun, odbijanje poslovne ponude, raskid poslovne saradnje usled nezadovoljstva i više sile

Komplet – Priručnik sa CD-om (programski paket za operativni sistem WINDOWS).

Kupovinom priručnika naručujete tromesečna ažuriranja koja obezbeđuju visok nivo informisanosti za sve zakonske i druge sadržinske promene, čija će cena zavisiti od obima dobijenog materijala.

Ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne budete želeli ažuriranje možete ga otkazati u bilo kom trenutku pisanim putem ili nam vratiti dobijeno ažuriranje u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Po prijemu Vašeg pisanog zahteva, obrisaćemo Vas sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju otkazivanja ažuriranog izdanja priučnika, izdavač ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja ili njegovu usklađenost sa zakonskim ili drugim propisima.

Podaci koje ste naveli u porudžbenici mogu se upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima i ni u kakvom slučaju neće biti prosleđeni niti deljeni sa trećim licima. Vaše podatke po Vašem zahtevu možemo promeniti ili izbrisati.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018