Menadžment i administracija

Seminar

Excel za menadžere u marketingu

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Excel za menadžere u marketingu – grafički intenzivna analitika podataka korisnih za donošenje ispravnih odluka u dinamičnom okruženju marketinga

 

Šta Excel može da ponudi menadžerima u marketingu? Steći ćete znanja kako da formirate pregled svih pokazatelja uspešnosti marketinške kampanje, kreirate kompaktne tabele, efektne grafike, linije trendova i savladate tehnike segmentacija podataka po demografskim i ekonomskim kriterijumima – sve to bez programiranja i komplikovanih aplikacija čiju upotrebu treba da učimo!

Dovoljan je sveprisutni Exel. Jedan pogled je dovoljan da menadžer razume poruku koju mu tako pripremljeni podaci signaliziraju.

Iskoristite popularan Microsoftov program Excel na inovativan i poslovno veoma uspešan način.

TEME SEMINARA

 • Uvod
  • Šta su kritični indikatori poslovanja (KPI) u marketingu kako ih prikazujemo. Šta su metrike (kvantitativne mere uspešnosti, efikasnosti, profitabilnosti, zahvata tržišta itd), kako se računaju i kako se tabelarno i grafički prikazuju
  • Koji su izvori podataka za KPI i metrike
 • Excel kao alat za menadžera u marketingu
  • Kako konkretni podaci iz marketinške kampanje postaju izvor podataka za formiraranje tabela, dinamičkih grafičkih pokazatelja i vizualizaciju metrika
  • Naučićete kako da primenite formule za izbor, sortiranje i selekciju heterogenih grupa podataka, njihov kompaktan prikaz i vizualizaciju.
 • Realizacija
  • Računanje i prikazi KPI i metrika za efikasnost prodaje i pridobijanja kupaca, stepen konverzije, ostvaren prihod, saobraćaj po aplikacijama ili uređajima, poslate i pročitane poruke, aktivirani linkovi, PPC. Grafički prikazi i linije trenda, izbor kriterijuma segmentacije i poređenja vremenskih perioda. Prikaz “levka prodaje”. Specifičnosti onlajn kampanje i metrike takvih aktivnosti.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018