Menadžment i administracija

Intenzivna obuka

Ekspert za merenje performansi u nabavci

85,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Posebno pripremljen program za lica odgovorna za postupak nabavke u kompaniji!

Trodnevna obuka za sticanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku –

Ekspert za merenje performansi u nabavci

 

Savladajte proces unapredjenja merenja performansi i generisanja ušteda u procesu nabavke uz savete konsultanta sa velikim iskustvom u ovoj oblasti.

Kako se mere performanse u nabavciperformanse dobavljačaperformanse tima i ključne performanse pojedinca. Kako meriti samo ono od čega imamo koristi u poslovanju. Da li uštede trebaju biti cilj nabavci, ili rezultat sa kojim će se hvaliti.  Da li meriti pozitivne i negativne uštede i da li uključivati kao rezultat efekat izbegavanja troškova. Kako ovladati e-aukcijama za jedan dan i pretvoriti ih u moćno orudje za generisanje ušteda? Da li želite da probate svoju prvu e-aukciju?

Kroz program intenzivne obuke sa konsutantom za nabavku, upoznajte dobru praksu i unapredite svoja znanja i veštine, steknite sertifikat na srpskom i engleskom i postanite:

 

Program je sastavljen od pet modula:

 • 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 18.06, 21.06, 25.06.2019. u prijatnom ambijentu hotela Heritage, Mije Kovačevića 7a, Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, pitanja i odgovore, i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja i saveta koji imaju za cilj unapređenje procesa nabavke u Vašoj kompaniji;

Radionica 1: KPI u nabavci

Radionica 2:  Uštede – ponos nabavke

Radionica 3: E-auction live – najbrže do ušteda

 • STUDIJSKI MATERIJALI: e-mail seminari: „Poslovni excel“ i „Savremene tehnike komunikacije u pregovaračkim strategijama“.

 

 Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

 • Interakciju sa predavačem i predloge rešenja za Vaše izazove u nabavci;
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi merenja rezultata u nabavci;
 • Savete u vezi definisanja KPI-eva u nabavnom procesu;
 • Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
 • Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Experta za merenje performansi u nabavci na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
 • Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava;
 • Nakon ovog programa moći ćete samostalno da definišete KPI-eve u nabavci, da generišete i izmerite uštede u nabavci, i da pokrenete e-aukciju samostalno i tako unapredite proces.
 1. Modul: RADIONICA – KPI u nabavci (18.06.2019, 10-15h)
 • Šta su KPI (Key Performance Indicator)
 • Zašto koristimo KPI-eve
 • Proces nabavke i merenje performansi
 • Organizacija nabavke i merenje performansi
 • Merenje performansi dobavljača
 • Šta uraditi da merenje ne usporava proces
 • Odakle uzimati podatke za merenje performansi
 • Da li meriti sve ili samo odredjeni segment
 • Upravljanje nabavkom i performanse
 • Lični i zajednički indikatori performansi
 • Merenje ne nabavnih performansi
 • Merenje ličnih performansi
 • Merenje performansi nabavljača
 • Olakšan rad u nabavci uz KPI-eve
2. Modul: STUDIJSKI MATERIJALI: e-mail seminar „Poslovni excel“
(e-mail seminare dobićete na Vašu e-mail adresu 19.06.2019.)

Deo sadržaja – E-mail seminar „Poslovni excel“

 • Uređivanje prikaza ćelija – kreiranje, brisanje, sakrivanje, grupisanje redova i kolona,
 • Štampanje tabela i definisanje oblasti za štampu
 • Višestruko kopiranje ćelija prema unapred definisanim nizovima podataka
 • Formule – linija formula, operatori (aritmetički, poređenja, za povezivanje teksta
 • Funkcije – matematičke (SUM, SUMIF, ROUND), logičke (AND, POR, IF), za datum i vreme (NOW, TODAY), statističke (MIN, MAX AVG, COUNT, COUNTIF), za rad sa tekstom (CONCATENATE, UPPER, LOWER), VLOOKUP funkcija
 • Automatsko i uslovno formatiranje tabele
 • Naglašavanje izgleda ćelija tabela na osnovu njihovog sadržaja i definisanih uslova
 • Kopiranje tabele korišćenjem specifičnih atributa kopiranih podataka.
 • Rotiranje redova i kolona tabele
 • Sortiranje podataka po rastućem/opadajućem redosledu.

 3. Modul: RADIONICA – Uštede – ponos nabavke(21.06.2019, 10-15h)

 • Da li su uštede najbitnije u nabavci
 • Da li uštede trebaju biti cilj u nabavci
 • Može li nabavka biti uspešna bez ušteda
 • Ugovaranje ušteda sa upravom
 • Merenje ušteda – formule
 • Baza za računanje ušteda
 • Pozitivne i negativne uštede
 • Cost Avoidance – izbegavanje troškova
 • Uštede koje se ne izražavaju novcem
 • Tehnike za postizanje ušteda
 • Tehnologija za postizanje ušteda
4. Modul: STUDIJSKI MATERIJALI: e-mail seminar „Savremene tehnike komunikacije u pregovaračkim strategijama“ (e-mail seminare dobićete na Vašu e-mail adresu 24.06.2019.)

    Deo sadržaja – E-mail seminar „Savremene tehnike komunikacije u pregovaračkim strategijama“

 • Šta je verbalni džudo?
 • Ne izbegavati konflikt u pregovaračkom timu, već ga iskoristiti!
 • Tipovi pregovarača
 • Kako se verbalno odbraniti od verbalnog napada
 5. Modul: RADIONICA – E-auction live – najbrže do ušteda (25.06.2019, 10-15h)
 • Šta je e-aukcija
 • Šta kupovati uz pomoć e-aukcija
 • Da li možemo organizovati e-aukciju u Srbiji
 • Vrste e-aukcija
 • Rangirana e-aukcija
 • Iskustva korisna za podešavanje e-aukcija
 • Algoritam nabavnog procesa za e-aukcije
 • Podešavanje e-aukcije
 • Primer e-aukcije uživo
 • Mogućnost da polaznici pokrenu e-aukciju

 

 ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE:
Provera znanja i primanje sertifikata za Eksperta za merenje performansi u nabavci
 • Test za proveru znanja dobijate na i-mejl adresu 01.07.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 11.07.2019.
 • 18.07.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obukaće biti održana u vidu triintenzivneinteraktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate e-mail seminare „Poslovni excel“ i „Savremene tehnike komunikacije u pregovaračkim strategijama“.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeni strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i umrežavanje sa kolegama, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja za unapređivanje celokupnog poslovanja.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate faksom, elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 11.07.2019.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

 

PROGRAM JE NAMENJEN

Direktorima, šefovima, zaposlenima u sektoru nabavke, liderima u procesima transformacije, vlasnicima firmi koji žele da podignu nivo nabavnog poslovanja, svima koji su u svakodnevnom kontaktu sa nabavkom i žele da svoje veštine poboljšaju, zaposlenima u javnim nabavkama koji žele da prošire svoja znanja, odgovornim licima za izradu strategija na raznim nivoima, zaposlenima koji imaju nameru da svoju karijeru nastave u okviru nabavne funkcije

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Za svakog drugog učesnika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10%!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 10 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da pošalju kolegu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018