Menadžment i administracija

Intenzivne obuke

Efikasna komunikacija i motivacija za lidere kroz PCM model

29,900.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 30.05. i 31.05.2022.
Mesto održavanja: Maglian Campus, Divčibare
Predavač:
Količina:

 

2 interaktivne online radionice +
PCM TEST LIČNOSTI

AKO:

 • Ste lider koji ima jasnu viziju i želite da izgradite tim zaposlenih koji neće samo uspešno obavljati planirane aktivnosti, već će biti i adekvatno inspirisani i zadacima će pristupati sa iskrenim entuzijazmom
 • Imate potrebu da svoju komunikaciju prilagodite članovima svog tima, podstaknete njihovo zadovoljstvo i isporučite najveću vrednost za svoje klijente
 • Želite da razumete mehanizme (perceptualni okviri, karakterne snage, egzistencijalna pitanja, psihološke potrebe itd.) koji stoje iza postupaka različitih ljudi u poslovnom okruženju

 

Onda Vas pozivamo da učestvujete u našem dvodnevnom online programu naše obuke.

 

Program intenzivne online obuke Efikasna komunikacija i motivacija za lidere kroz PCM model:

1. MODUL: PRIPREMA ZA OBUKU: PCM test

Dan do dva dana pre planirane obuke

U ovoj fazi učesnici putem online upitnika kreiraju individualni izveštaj baziran na PCM metodologiji sa preciznim informacijama o strukturi svoje ličnosti koja je grafički prikazana kao 1 od 6 tipova ličnosti. Na osnovu kreiranog profila ličnosti učesnici takođe stiču uvid u to koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u njihovoj strukturi ličnosti.

PCM profil ličnosti obuhvata:

PCM profil ličnosti obuhvata:

 • Jedinstvenu strukturu ličnosti
 • Karakterne snage ličnosti
 • Percepciju sveta i sposobnost gledanja iz „drugog ugla“
 • Preferencije u interakciji sa drugima
 • Psihološke potrebe – motivacija za lični i profesionalni uspeh
 • Kako se osoba ponaša u različitim stresnim situacijama
 • Šta je to što ovoj osobi može biti prepreka na putu ostvarenja ciljeva
 • Preferirani stil rukovođenja (bilo da osoba rukovodi ili ima rukovodioca)
 • Jedinstveni akcioni plan za zdrav, kvalitetan život

 

2. MODUL: Primena PCM metodologije i PCM tipovi ličnosti 

    15.09.2021. od 10h do 14h                    

 • Osnove PCM metodologije i primena – Saznaćete zašto je PCM model implementiran u NASA i u mnogim drugim kompanijama (NASA ga je koristila u obuci i selekciji astronauta tokom 20 godina, a danas ovaj model koriste mnogobrojne poznate kompanije sa liste Fortune 500).
 • 6 tipova u strukturi ličnosti – Na osnovu testa koji ste uradili (prema PCM modelu) videćete koju jedinstvenu kombinaciju 6 tipova ličnosti Vi predstavljate, kako komunicirate, koje načine motivacije primenjujete i koje situacije su okidači zbog kojih ulazite u konflikte i stresna stanja.
 • Zgrada ličnosti – Spoznaja sopstvene „zgrade ličnosti“ (strukture ličnosti) će Vam omogućiti da razumete sebe i svoje potrebe, da shvatite šta Vas uvodi u stres i kako da ta stanja sprečite. Razumećete zašto sa nekim ljudima ulazite u konflikt, a sa nekima ne i kako da kada konflikt nastane ipak nađete konstruktivno rešenje sa svakim sagovornikom.
 • Detaljnije objašnjenje PCM izveštaja
 • Pojam faziranja – Šta su okidači promene pozicioniranja osobe u zgradi ličnosti i koje promene u svom ponašanju osoba manifestuje.

3. MODUL: MODUL: Efikasna komunikacija i motivacija

    17.09.2021. od 10h do 14h

 • Efikasna komunikacija – Upoznaćete mehanizme i steći sposobnost da dekodirate ljudsko ponašanje, da govorite jezikom Vaših sagovornika kako bi Vas razumeli i da na taj način izgradite bolje odnose.
 • Motivacija – Analiza jedinstvenih psiholoških potreba svojstvenih različitim strukturama ličnosti, koje predstavljaju motivatore za lični i profesionalni uspeh.
 • Vežba LIFT – Cij vežbe je da naučite kako da pozitvne resurse svakog od 6 tipova ličnosti u svojoj „zgradi ličnosti“ stavite u funkciju efikasne komunikacije i motivacije, i da ih postepeno kroz implementaciju razvijate.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u dve online radionice i PCM test za svakog učesnika.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 7 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Otkazivanje učešća u slučaju bolesti je moguće isključivo uz lekarsko uverenje, a u tom slučaju će uplaćeni iznos biti vraćen u celosti. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018