Menadžment i administracija

Seminar

Due diligence

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 28.02.2022, 10:00-14:00 h
Mesto održavanja: Online
Predavač:
Količina:

Due diligence izveštaj (osnov i osvrt na pravni due diligence)

 

Rizik – njegovo detektovanje, smanjenje i kontrola – jeste ključni pojam, kojim se detaljno bavi advokat u svakoj transakciji. Due diligence predmeta kupovine (bilo da se radi o nepokretnostima, poslovanju, privrednom društvu) jeste ključni korak za ocenu postojećih i budućih rizika, pa sledstveno tome i za postavljanje uslova i cene planirane transakcije od strane investitora.

Ovaj seminar ne pretenduje da pruži iscrpnu listu mogućih rizika i postupaka za njihovo otkrivanje, već da polaznicima pruži perspektivu advokata koji, kao čuvar interesa investitora u transakciji, proveravajući pravna pitanja relevantna za planiranu transakciju nastoji da otkrije, smanji i kontroliše rizike u okviru transakcije.

Najvažnije teme koje je neophodno sagledati obuhvataju:

 • Različite vrste due diligence izveštaja, koje samo u uzajamnoj korelaciji daju celovitu sliku o ciljnom društvu: pravni, poreski, finansijski i tehnički/tehnološki;
 • Due diligence postupak kao ključni korak za ocenu postojećih i budućih rizika, pa sledstveno tome i za postavljanje uslova i cene planirane transakcije od strane investitora;
 • Značajna pravna pitanja, koja moraju biti predmet analize pre svake transakcije, uključujući ali ne ograničavajući se na: korporativna pitanja, imovinsko-pravna pitanja, pitanja iz oblasti radnog prava, pravna pitanja u vezi sa komercijalnim ugovorima ciljnog društva. Odgovori na ova i slična pitanja ukazuje na rizike i obaveze investitora u svojstvu budućeg akcionara/člana ciljnog društva u koje se investira.
 • Pravna pitanja koja su standardna za svaku transakciju, ali i ona koja su specifična za određenu vrstu transakcije;
 • Otkrivanje rizika koji iz analiziranih pravnih pitanja postoje ili u budućnosti izvesno mogu da proisteknu za investitora kao cilj pravnog due diligence

Na našem novom seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačem – stručnjakom za privredno pravo, detaljno se informišite o načinu na koji se sprovodi pravna due diligence analiza.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Pravni due diligence kao temeljni deo due diligence postupka (uz poreski, finansijski i tehnički/tehnološki);
 • Predmet pravne due diligence analize: korporativna pitanja, imovinsko-pravna pitanja, pitanja iz oblasti radnog prava, komercijalni ugovori ciljnog društva;
 • Specifična pitanja kod određenih vrsta transakcija;
 • Cilj pravne due diligence analize;
 • Načini za smanjivanje ili otklanjanje uočenih rizika;
 • Svest o važnosti pravne due diligence analize.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:  Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018