Menadžment i administracija

Seminar

Dropshipping – pravni aspekti dropshipping modela prodaje

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

DROPSHIPPING

Pravni aspekti dropshipping modela prodaje 

 

Usled učestalih upita klijenata, uvideli smo potrebu da pojasnimo institut dropshippinga kao sve češćeg modela ecommerce prodaje.

Dropshipping je postao savremeni model poslovanja i s obzirom na to, nameće mnoga pitanja i dileme u praksi.

Zato Vas pozivamo na interaktivan online seminar, gde ćete zajedno sa predavačem – Nevenom Praizović, master pravnikom sa eskpertizom i višegodišnjim iskustvom u oblasti ecommerce-a i potrošačkog prava, moći da prodiskutujete o:

 • zakonskom okviru dropshippinga,
 • glavnim karakteristikama i prednostima dropshippinga u odnosu na druge modele ecommerce prodaje,
 • uspostavljanju i regulisanju poslovnog odnosa sa proizvođačima/dobavljačima (B2B),
 • pravima potrošača i rešavanju potrošačkih prigovora u dropshipping prodaji (B2C)
 • i mnogim drugim pitanjima od značaja za ovu temu.

TEME ONLINE SEMINARA:

  • Dropshipping kao savremeni model poslovanja kroz digitalne kanale prodaje
  • Zakonsko uređenje dropshipping-a kao modela ecommerce prodaje
  • Prednosti dropshippinga u odnosu na druge modele ecommerce prodaje i njegove glavne karakteristike (ušteda u vezi sa skladištenjem robe itd.)
  • Značaj dugoročnog umrežavanja sa proizvođačima/distributerima (B2B)
  • Bitni elementi saradnje sa proizvođačima/distributerima (narudžbine, uslovi plaćanja, rabati, bonusi i sl)
  • Značaj uspostavljanja dobre poslovne saradnje sa kurirskim službama (B2B)
  • Uloga i značaj marketinških aktivnosti i njihov uticaj na ponašanje potrošača, uključujući oglašavanje dropshipper-a na društvenim mrežama
  • Usklađenost dropshipping modela poslovanja sa zakonskim okvirom koji uređuje elektronsku maloprodaju (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o oglašavanju)
  • Dropshipper-a kao prodavac robe i njegove obaveze prema potrošačima (B2C)
  • Promet robe u dropshipping-u
  • Načini plaćanja robe kupljene od dropshipper-a
  • Dropshipping i modeli isporuke (isporuka na adresu potrošača, paketomati)
  • Prednosti brze i efikasne isporuke (quick commerce & returning customers)
  • Odgovornost za robu isporučenu potrošačima
  • Saobraznost i garancija za prodatu robu
  • Rešavanje reklamacija potrošača i sprovođenje reklamacione procedure
  • Rešavanje eventualnih sporova sa potrošačima
  • Odustanak potrošača od kupovine i obaveza dropshipper-a da izvrši refundaciju sredstava potrošača
  • Obavezni akti i obrasci koje je potrebno imati u obavljanju dropshipping modela prodaje
  • Inspekcijski nadzor u ecommerce prodaji uopšte, uključujući dropshipping

   

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena seminara.U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka seminara, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene seminara, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u seminaru, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018