Menadžment i administracija

Seminar

Aktuelnosti u postupku upisa u katastar nepokretnosti i digitalni servisi katastra

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Aktuelnosti u postupku upisa u katastar nepokretnosti i digitalni servisi katastra

 

Pozivamo Vas na interaktivan online seminara sa predavačima – načelnicima: Odeljenja za drugostepeni postupak i Odeljenja za normativno-pravne poslove iz Republičkog geodetskog zavoda.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Aktuelnosti u postupku upisa u katastar nepokretnosti
  • Objedinjena uputstva za postupanje
  • Promena kulture zemljišta – problemi kod građevinskog zemljišta
  • Oslobođenje od plaćanja takse za upis
  • Forma odustanka od zahteva i žalbe
  • Sprovođenje upisa po drugostepenom rešenju
  • Sadržina zabeležbe nerešenog postupka
  • Stranke u postupku upisa usled konverzije bez naknade
  • Upis na stanu na osnovu ugovora sa stambenom zadrugom
  • Upisi po sili zakona
  • Uverenja o zemljišnoknjižnim promenama

   

  Digitalni servisi katastra

  • Prednosti komunikacije putem e-Šaltera
  • Prednosti podnošenja zahteva posredstvom profesionalnih korisnika (advokata i geodetskih organizacija)
  • Razmena podataka putem Sistema za razmenu podataka na Servisnoj magistrali organa uprave
  • Ostale novine iz sfere komunikacije sa korisnicima i dostave rešenja
  • Elektronski dokument – prednosti u proceduri upisa
  • Katastarski alarm

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018