Kvalitet je besplatan – Uvod u menadžment kvaliteta (QM)
15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu Add to cart

Kvalitet je besplatan – Uvod u menadžment kvaliteta (QM)

Online seminar
Predavač:Branka Bukvić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Datum održavanja: 29. 9. 2022, od 10.00 do 14.00
Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Zbog netržišnih uslova poslovanja, zbog promašenih kampanja za uvođenje standarda ISO 9000 kao i zbog nesavesnih konsultanata, kvalitet u Srbiji nije viđen kao alat za pobedu u tržišnoj utakmici već kao dodatno opterećenje već preopterećenih poslovnih entiteta

Količina:
Posebne pogodnosti:
  • za drugog i svakog narednog učesnika 10 % popusta,
  • 20% popusta na stručne priručnike i obrazovne portale.

Zbog netržišnih uslova poslovanja, zbog promašenih kampanja za uvođenje standarda ISO 9000 kao i zbog nesavesnih konsultanata, kvalitet u Srbiji nije viđen kao alat za pobedu u tržišnoj utakmici već kao dodatno opterećenje već preopterećenih poslovnih entiteta. Standardi su nastali kao posledica potrebe da se utvrde zahtevi koje neki isporučilac treba da ispuni da bi ga kupac smatrao pogodnim za dugoročnu saradnju.

Kod uspostavljanja poslovnih odnosa sa partnerima u inostranstvu postalo je uobičajeno da strani partner kvalifikuje isporučioca putem ispitivanja kvaliteta uzoraka proizvoda i putem uvida u njegov sistem menadžmenta, kako bi se osiguralo da će i sve naredne isporuke biti jednakog kvaliteta kao i isporučeni uzorak.

FORUM Akademija je zato pripremila jednodnevnu online obuku “ Kvalitet je besplatan – QM za početnike”,  koja će vam pomoći da kvalitet stavite u fokus svoga poslovanja iz pravih razloga.


Sadržaj:

  • Uticaj kvaliteta na kompetetivnu poziciju organizacije
  • Pristup kvalitetu u savremenom poslovnom okruženju
  • Osnovni principi upravljanja kvalitetom

Tokom obuke odgovorićemo zajedno na pitanja:

  • Zašto upravljati kvalitetom?
  • Kako pomoću upravljanja kvalitetom ostvariti i održati kompetetivnu poziciju organizacije?
  • Kako ljudi utiču na kvalitet poslovanja?

 

Brand

Branka Bukvić

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.