Kurs produktivnosti

Intenzivna obuka

85,900,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Kurs produktivnosti donosi nove ideje za unapređenje rada, zadovoljenje korisnikovih zahteva u predviđenom roku i ostvarivanje vidljivih ušteda.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

URADITE VIŠE SA POSTOJEĆIM BROJEM ZAPOSLENIH I OPREMOM!

UNAPREDITE KVALITET PROIZVODA, SMANJITE TROŠKOVE I ROK ISPORUKE

 

Kurs produktivnosti donosi nove ideje za unapređenje rada, zadovoljenje korisnikovih zahteva u predviđenom roku i ostvarivanje vidljivih ušteda.

Omogućite svojim zaposlenima i celoj organizaciji da rade pametnije, a ne više!

Ovladajte metodama i alatima za praćenje ključnih performansi i unapređenje produktivnosti rada koji su dali konkretne rezultate u praksi i:

  • Umanjite troškove vremena po jedinici proizvoda kao i novčane troškove
  • Smanjite potrebno vreme za stvaranje proizvoda
  • Optimizujte angažovanje resursa
  • Angažujte resurse na pravi nači
  • Smanjite “prazan hod” ljudi i opreme

Sadržaj


 

Predavač

Uglješa Bogdanović

Uglješa Bogdanović, konsultant i profesionalni trener, QCDS Consulting, Master inženjer kvaliteta i standardizacije sa sedam godina iskustva u primeni kaizen/lean metodologije i preko 30 uspešnih projekata.

Sa prosečnim godišnjim angažovanjem od >150 dana na projektima, pripada redu kaizen konsultanata sa najvećim praktičnim iskustvom u Srbiji i regionu.

Industrije u kojima je stekao najveće konsultantsko iskustvo su metalska i mašinska, tekstilna, automobilska, štamparska, prehrambena, a neke od kompanija u kojima je do sada bio angažovan kao konsultant i trener su: Unipromet, Stax Technologies, HF Group, Siemens, Sever Subotica, Extreme Intimo, i-Novi tekstili, Soko Štark, Meggle, Knauf Insulation, Delmax, CNH Industrial, Falke, Adient Interiors, Zumtobel, Jovšić Printing Centar, Propulzija, Ehting, Adeco…

Sertifikovani je Scrum master i profesionalni trener, a sa više od 1000 učesnika obuka i radionica iz različitih grana privrede obradio je mnogobrojne lean/kaizen teme.

Urednik je srpskih izdanja knjiga “Kaizen – Ključ japanskog poslovnog uspeha” i “Gemba kaizen – Zdravorazumski pristup strategiji kontinuiranog poboljšanja” od autora Masaakija Imaija.

Opšti uslovi

Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana,  do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet  dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo  da fakturiše 50%  od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gore navedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti  prosleđivani trećim licima.