Kroz Zakon o javnim nabavkama sa Sašom Varincem

Seminar
Predavač:Saša Varinac

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Kako bi imali kompletan uvid u vođenje postupaka javnih nabavki potrebno je dobro poznavati i praksu nadležnih državnih organa o primeni Zakona o JN.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Stavovi nadležnih organa o primeni odredbi novog zakona o javnim nabavkama

 

Kako bi imali kompletan uvid u vođenje postupaka javnih nabavki potrebno je dobro poznavati i praksu nadležnih državnih organa o primeni Zakona o JN. Nakon godinu dana primene zakona u svakodnevnoj primeni već su aktuelni novi stavovi Republičke komisije i Kancelarije za javne nabavke. G- din Varinac će Vam predstaviti novu praksu i ukazati kako je pravilno primenjivati. Takođe, će vas upoznati sa novim rešenjima u postupku zaštite prava, kao i sa odredbama ZJN na koje treba posebno da obrate pažnju naručioci, a na koje ponuđači kada je iniciran postupak zaštite prava?

Na savetovanju ćete saznati:

 • Koji su stavovi Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki?
 • Kako postaviti pitanja i kako osporiti sadržinu konkursne dokumentacije u postupku?
 • Kada su dozvoljeni dopuna i dodatno pojašnjenje ponude?
 • Kako se određuju i računaju rokovi?
 • Šta je novo u sadržini odluke o dodeli ugovora?
 • Kako se primenjuju krirerijumi za izbor?
 • Ko ima aktivnu legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava?
 • Kada naručilac odbacuje zahtev za zaštitu prava?

Odgovore na ova i mnoga druga konkretna pitanja dobićete na interaktivnom online seminaru uživo od istaknutog predavača sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki:

 


Sadržaj

 • Postupak zaštite po novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Stavovi Kancelarije za javne nabavke
 • Stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odgovori na konkretna pitanja polaznika – postavite pitanje prilikom prijave i dobićete odgovor na seminaru

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Predavač

Saša Varinac

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

 • Postupak zaštite po novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Stavovi Kancelarije za javne nabavke
 • Stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odgovori na konkretna pitanja polaznika – postavite pitanje prilikom prijave i dobićete odgovor na seminaru