Kredit menadžment u naplati potraživanja

Seminar
Predavač:Jasmina Čavić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Datum održavanja: 24. 8. 2022, od 10.00 do 14.00
Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

U saradnji sa stručnjakom koji  ima dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od rizika nenaplativosti potraživanja, pripremili smo radionicu na kojoj ćete dobiti praktične savete i uputstva

Out of stock

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Vaša potraživanja treba da budu naplativa! Naučite kako!  Alati koji se koriste u svetskoj praksi!

Praktičan jednodnevni seminar za kreiranje efikasne kreditne politike u cilju pravovremene zaštite od rizika nenaplativosti potraživanja

U saradnji sa stručnjakom koji  ima dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od rizika nenaplativosti potraživanja, pripremili smo radionicu na kojoj ćete dobiti praktične savete i uputstva:

 • Kako da kreirate jasnu kreditnu politiku prema svojim kupcima
 • Kako da od kupaca dobijete sredstva obezbeđenja
 • Kako da dobijete izveštaje o bonitetu kupca
 • Kako da formirate kredit limite kupaca
 • Kako da sistemski  unesete i pratite da li su ispunjeni  svi  uslovi za isporuku robe i usluga
 • Kako da na dnevnom nivou pratite kredit limite, dospele obaveze i kašnjenja u plaćanju kupaca
 • Kako da postupate u slučaju kašnjenja u plaćanju
 • Kako i kada da zaustavite isporuke robe ili usluga
 • Kako da kreirate sistem opomena i kada aktivirati sredstva obezbeđenja
 • Kako da napravite stimulativni paket nagrađivanja kupaca koji redovno ispunjavaju svoje obaveze
 • Kako da osigurate svoja potraživanja u slučaju stečaja ili nelikvidnosti kupaca
 • Kako da naplatite svoja osigurana potaživanja

 

Brand

Jasmina Čavić

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

 • Kako da kreirate jasnu kreditnu politiku prema svojim kupcima
 • Kako da od kupaca dobijete sredstva obezbeđenja
 • Kako da dobijete izveštaje o bonitetu kupca
 • Kako da formirate kredit limite kupaca
 • Kako da sistemski  unesete i pratite da li su ispunjeni  svi  uslovi za isporuku robe i usluga
 • Kako da na dnevnom nivou pratite kredit limite, dospele obaveze i kašnjenja u plaćanju kupaca
 • Kako da postupate u slučaju kašnjenja u plaćanju
 • Kako i kada da zaustavite isporuke robe ili usluga
 • Kako da kreirate sistem opomena i kada aktivirati sredstva obezbeđenja
 • Kako da napravite stimulativni paket nagrađivanja kupaca koji redovno ispunjavaju svoje obaveze
 • Kako da osigurate svoja potraživanja u slučaju stečaja ili nelikvidnosti kupaca
 • Kako da naplatite svoja osigurana potaživanja