Korišćenje i zaštita autorskog prava na internetu

Online seminar
Predavač:Dragan Milić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Privrednim društvima koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkog, TV industrije, likovne i primenjene umetnosti, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, privredna društva koja koriste i/ili stvaraju dela koja mogu biti predmet autorskog prava i to: rukovodioci, izvršni menadžeri, zaposleni u sektoru marketinga, prodaje, advertajzinga, odnosa sa javnošću, internih i eksternih komunikacija, brend menadžeri kao i svi zainteresovani za ovu oblast.

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

KORIŠĆENJE I ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA NA INTERNETU

 

Često dolazite u situaciju da koristite materijal zaštićen autorskim pravom ili kreirate i publikujete na internetu svoj sopstveni sadržaj? Imate nedoumicu kako da izbegnete kršenje zakona i povredu autorskih prava drugih lica?  Koja dela imaju public domain (slobodan) status i kako ih koristiti? Koja je odgovornost vlasnika veb sajta u pogledu objavljenog sadržaja?  Zbog čega su važna pravila korišćenja sadržaja na vebsajtu i od kojih elemenata se sastoje? Svi ste viđali Copyright oznaku, šta ona predstavlja, od kojih elemenata se sastoji i zbog čega je važna?

Šta su creative commons licences/licence kreativne zajednice, kako ih koristiti i koje vrste postoje? Kako zaštiti delo pre nego što ga objavite online? Koji su koraci nakon saznanja za povredu? Koje nam novine donosi Copyright direktiva EU i kako će to uticati na hosting platforme kao što je YouTube?

 

Na seminaru ćete naučiti da:

 • Naučite kako da zaštite sopstveni autorski sadržaj pre publikovanja na internetu
 • Ispravno koristite dela slobodnog statusa ali i dela zaštićena autorskim pravom
 • Izbegnete najčešće povrede autorskih prava i budete sigurni u raspolaganje
 • Prepoznate i primenjujete creative commons licences/licence kreativne zajednice
 • Budete u toku sa savremenim tendencijama sprovođenja prava

SEMINAR JE NAMENJEN:

Direktorima i vlasnicima kompanija, direktorima marketinga, marketing menadžerima, zaposlenima u marketingu, licima odgovornim za bezbednost i zaštitu podataka, licima odgovornim za upravljanje podacima o ličnosti, rukovodiocima i zaposlenima u IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja, licima odgovornim za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, pravnicima sa uvidom u zaštitu podataka o ličnosti i svima ostalima koji učestvuju u prikupljanju i obradi podataka o ličnosti za potrebe sektora marketinga.

 


Sadržaj

 • Koji je status autorskih dela u vreme digitalnih tehnologija

  Koji su pravni aspekti autorskopravne zaštite na internetu

  Korišćenje dela u režimu autorskopravne zaštite na internetu

  Dela koja imaju “public domain” (slobodan) status

  Koja autorska dela su slobodna za korišćenje i pod kojim uslovima

  Šta treba ispoštovati, da bi korišćenje bilo dozvoljeno

  Šta su creative commons licences/Licence kreativne zajednice, kako ih koristiti i koje vrste postoje

  Kako zaštititi autorsko delo pre nego što bude objavljeno onlajn

  Kolektivno ostvarivanje autorskih prava

  Tekst, video snimak, fotografija kao autorsko delo

  Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu ili po narudžbini. Kome pripadaju prava

  Ostvarivanje autorskih prava na internetu pred sudom po tužbi

  Koje nam novine donosi Copyright direktiva EU i kako će to uticati na hosting platforme kao što je YouTube

Predavač

Dragan Milić

Advokat Dragan Milić  rođen je 1980. godine. Više o autoru možete saznati na linku https://www.milic.rs/advokat-dragan-milic/ Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje vezano za implementaciju GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama vezano za ovu vrstu svojine.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane  medija i izdavača.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Koji je status autorskih dela u vreme digitalnih tehnologija
 • Koji su pravni aspekti autorskopravne zaštite na internetu
 • Korišćenje dela u režimu autorskopravne zaštite na internetu
 • Dela koja imaju “public domain” (slobodan) status
 • Koja autorska dela su slobodna za korišćenje i pod kojim uslovima
 • Šta treba ispoštovati, da bi korišćenje bilo dozvoljeno
 • Šta su creative commons licences/Licence kreativne zajednice, kako ih koristiti i koje vrste postoje
 • Kako zaštititi autorsko delo pre nego što bude objavljeno onlajn
 • Kolektivno ostvarivanje autorskih prava
 • Tekst, video snimak, fotografija kao autorsko delo
 • Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu ili po narudžbini. Kome pripadaju prava
 • Ostvarivanje autorskih prava na internetu pred sudom po tužbi
 • Koje nam novine donosi Copyright direktiva EU i kako će to uticati na hosting platforme kao što je YouTube