Kontrola deviznog poslovanja

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Od januara 2019. godine  izvršen je prenos nadležnosti u vršenju kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, kao i menjačkog poslovanja

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Novi propisi o kontroli deviznog i menjačkog poslovanja

 

Od januara 2019. godine  izvršen je prenos nadležnosti u vršenju kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, kao i menjačkog poslovanja, sa Poreske uprave Ministarstva finansija na Narodnu banku Srbije.

Radi obavljanja ovih nadležnosti, Narodna banka Srbije je donela odluke, kojima se uređuju uslovi i način vršenja pomenutih kontrola.

 

Budući da veliki broj kompanija posluje sa inostranstvom, a i na zahtev tržišta odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.

 

 Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Upoznavanje sa pravima i obavezama subjekta kontrole deviznog poslovanja
 • Dokumentarni aspekt obavljanja određenih deviznih poslova
 • Razjašnjenje nedoumica u vezi akata koja se donose tokom i nakon kontrole
 • Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

Sadržaj

Kontrola deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata:

 • predmet kontrole
 • načini vršenja kontrole;
 • obaveze subjekta u postupku kontrole;
 • ovlašćenja lica koje vrši kontrolu, kao i radnje i mere koje može preduzimati lice koje vrši kontrolu;
 • onemogućavanje vršenja kontrole i posledice;
 • vrste akata koja se donose u kontroli;
 • rešenja o nalozima.

 

Dokumentarni aspekt obavljanja:

 • kreditnih poslova iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju;
 • poslova prebijanja dugovanja i potraživanja po poslovima spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po kreditnim poslovima sa inostranstvom u devizama;
 • poslova prenosa potraživanja i dugovanja po poslovima realizovanog spoljnotrgovinskog prometa i po kreditnim poslovima sa inostranstvom

Predavač

Branka Đorđević

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

Kontrola deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata:

 • predmet kontrole
 • načini vršenja kontrole;
 • obaveze subjekta u postupku kontrole;
 • ovlašćenja lica koje vrši kontrolu, kao i radnje i mere koje može preduzimati lice koje vrši kontrolu;
 • onemogućavanje vršenja kontrole i posledice;
 • vrste akata koja se donose u kontroli;
 • rešenja o nalozima.

 

Dokumentarni aspekt obavljanja:

 • kreditnih poslova iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju;
 • poslova prebijanja dugovanja i potraživanja po poslovima spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po kreditnim poslovima sa inostranstvom u devizama;
 • poslova prenosa potraživanja i dugovanja po poslovima realizovanog spoljnotrgovinskog prometa i po kreditnim poslovima sa inostranstvom