Javne nabavke u medicini

Seminar

7,800,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Poznato Vam je da je najveći broj zaključenih ugovora u javnim nabavkama upravo iz oblasti zdravstva? Susrećete se sa problemima nabavke reagenasa jer ste deo zatvorenog sistema? 

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Poznato Vam je da je najveći broj zaključenih ugovora u javnim nabavkama upravo iz oblasti zdravstva? Susrećete se sa problemima nabavke reagenasa jer ste deo zatvorenog sistema? Kako definišete uslove za učešće, elemente kriterijuma, a kako tehničke specifikacije?

Koje specifičnosti su važne kada su u pitanju javna nabavka nove medicinske opreme, a koje kada je u pitanju servis postojeće opreme? Kako izbeći poteškoće koje prate nabavku potrošnog medicinskog materijala i sredstava za dijalizu?

Na seminaru ćete saznati:

 • Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki u oblasti medicine
 • Koje su najčešće nepravilnosti u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama u medicini
 • Koje utvrđene nepravilnosti u sprovođenju postupaka javnih nabavki treba izbegavati
 • Na koji način i u kojim rokovima treba reagovati kako bi pravovremeno zaštitili svoje poslovne interese
 • Kako da interpretirate konkretnu spornu situaciju i koju zakonsku odredbu da primenite
 • Koji su aktuelni problemi i izazovi u praksi primene Zakona o javnim nabavkama

 


Sadržaj

 • Konkursna dokumentacija u praksi
  •  Problemi vezani za definisanje uslova za učešće
  •  Problemi vezani za način dokazivanja uslova za učešće
  •  Problemi vezani za tehničke specifikacije u zdravstvenim predmetima

   

  Zatvoreni sistemi u zdravstvu

  • Javne nabavke reagenasa
  • Javne nabavke potrošnog medicinskog materijala
  • Javne nabavke medicinske opreme i servisiranja
  • Dozvole za obavljanje delatnosti

   

  Najčešće greške – pitanja i odgovori

IN-HOUSE edukacija

Obuku za vaše zaposlene možemo da obezbedimo samo u sedištu vaše kompanije.
>> Dobijte ponudu

Opšti uslovi

Primljena faktura mora biti izmirena najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre vebinara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju vebinaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Međutim, drugi učesnik može da učestvuje na vebinaru. Zadržavamo pravo da otkažemo vebinar – u ovom slučaju, refundiramo kotizaciju u celosti.

Sadržaj

Konkursna dokumentacija u praksi

 •  Problemi vezani za definisanje uslova za učešće
 •  Problemi vezani za način dokazivanja uslova za učešće
 •  Problemi vezani za tehničke specifikacije u zdravstvenim predmetima

 

Zatvoreni sistemi u zdravstvu

 • Javne nabavke reagenasa
 • Javne nabavke potrošnog medicinskog materijala
 • Javne nabavke medicinske opreme i servisiranja
 • Dozvole za obavljanje delatnosti

 

Najčešće greške – pitanja i odgovori