Javne nabavke

Konferencija

U susret novom Zakonu o javnim nabavkama – 2018

14,500.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Na konferenciji ćete od članova radne grupe za izradu Nacrta Zakona o javnim nabavkama, ali i stručnih predavača iz Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača, kao i advokata u praksi javnih nabavki dobiti informacije o pravcima razvoja zakonske regulative u oblasti javnih nabavki, ali i informacije o Nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama. Na licu mesta ćete dobiti odgovore i na pitanja u vezi sa najčešćim nepravilnostima u primeni postojećeg Zakona.

Konferencija je prilika da se upoznate, prepoznate ali i sagledate različite probleme i izazove sa kojima se susreće oblast javnih nabavki, ali i Vi u svom radu. Bićete u prilici da ostvarite kontakt sa brojnim kolegama iz prakse, kao i kvalitetnu razmenu iskustva i priliku za nova poslovna umrežavanja.

Na konferenciju pozivamo:

Direktore i vlasnike kompanija, lica odgovorna za javne nabavke, lica odgovorna za sačinjavanje ponuda, službenike za javne nabavke i sve ostale koji učestvuju u postupku javnih nabavki ili su zainteresovani za ovu oblast.

Prijavite se za učešće na konferenciji i rezervišite svoje mesto na vreme! Potražite obrazac za prijavu na sledećoj strani.

Teme seminara

09:00 – 10:00  Piće dobrodošlice i registracija učesnika
10:00 – 10:20  Uvodni deo i otvaranje konferencije
10:20 – 10:50  Pristup javnim nabavkama u Evropskoj uniji pod jednakim uslovima i principi uređenja, Branimir Blagojević, član Pregovaračke grupe za pregovaračko poglavlje 5 za javne nabavke, član radne grupe za izradu Nacrta Zakona o javnim nabavkama i član Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača
10:50 – 11:30  Šta nas čeka u predstojećem novom Zakonu o javnim nabavkama i najčešće nepravilnosti u praksi – Jasmina Milenković, član Pregovaračke grupe za pregovaračko poglavlje 5 za javne nabavke i član Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača
11:30 – 11:45 Kafe pauza
11:45 – 12:45  Moderator i učesnik panel diskusije: Miloš Jović, član radne grupe za izradu Nacrta Zakona o javnim nabavkama i rukovodilac grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke

Učesnici panel diskusije:

  1. Jasmina Milenković, član Pregovaračke grupe za pregovaračko poglavlje 5 za javne nabavke i član Republičke Komisije za zaštitu prava ponuđača
  2. Branimir Blagojević, član radne grupe za izradu nacrta Zakona o javnim nabavkama i član Republičke Komisije za zaštitu prava ponuđača
  3. Dijana Mitrović, rukovodilac službe nabavki kompanije ADOC D.O.O. Beograd i član Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije
  4. Advokat Ognjen Božović, advokatksa kancelarija Atanasković & Božović
12:45 – 13:45  Ručak
13:45 – 14:15  Smanjenje troškova i pojednostavljenje procesa uz elektronske servise javnih nabavkiMiloš Jović, član radne grupe za izradu Nacrta Zakona o javnim nabavkama i rukovodilac grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke
14:15 – 14:45  Modernizacija javnih nabavki – Miloš Jović, član radne grupe za izradu Nacrta Zakona o javnim nabavkama i rukovodilac grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke
14:45 – 14:55  Izvlačenje dobitnika Nagradne igre
14:55 – 15:00  Zatvaranje konferencije
88 Rooms Hotel

Takovska 49,
Beograd 11000


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije ugovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018