Javne nabavke

Seminar

Tehničke specifikacije u javnim nabavkama

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Posebno pripremljen program seminara za naručioce i ponuđače – termin 21.06.2019.

Tehničke specifikacije – iz prakse najnovijih odluka Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača!

Dok čekate novi Zakon o javnim nabavkama, morate da nastavite sa radom i sve postupke koje ste započeli morate i da završite po regulativi po kojoj ste iste i započeli. To podrazumeva da znate koji su najčešći razlozi manjkavosti u postupanju pri definisanju tehničkih specifikacija u najnovijim odlukama Republiče komisije.

Kako definišete tehničku specifikaciju? Da li Vaše tehničke specifikacije podrazumevaju samo dobra određenog proizvođača? Kako usklađujete svoje objektivne potrebe sa zakonskim odredbama? Da li predviđate testiranje uzoraka? Da li je nužno da objekti i oprema budu u vlasništvu ponuđača?

 Na seminaru ćete saznati:

 • Koje su najčešće nepravilnosti kod tehničkih specifikacija u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama
 • Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Kako da interpretirate konkretnu spornu situaciju i koju zakonsku odredbu da primenite
 • Steći sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA

Uvodni deo

Sporne situacije u zaštiti prava po pitanju:

 1. Tehničkih specifikacija
 2. Sporne procesne situacije
 3. Druga pitanja od važnosti za naručioce i ponuđače

Pitanja i odgovori

Anketa

Dodela sertifikata

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu Priručnika o javnim nabavkama sa portalom.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

 

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije drugačije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018