fbpx

Javne nabavke

Intezivna obuka

Stručnjak za pripremu ponuda po novom Zakonu o javnim nabavkama

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Tri online radionice

+

Priručnik za javne nabavke

+

odgovori na pitanja

AKO:

 • Se pripremate da podnesete ponudu po novom Zakonu o javnim nabavkama, a do sada niste radili u novom Portalu za javne nabavke
 • Želite da pripremite ponudu bez greške i istu podneste na ispravan način na ispravan način na Portalu za javne nabavke
 • Želite da budete sigurni u “mogućnosti” dopune ponude, kriterijume za dodelu ugovora i izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Želite da saznate kako da zaštite svoja prava u postupku podnošenjem zahteva za zaštitu prava po novom Zakonu o javnim nabavkama

 

Zašto biste došli na program:

Zato što je neophodno da u kratkom roku pripremite ponudau u postupku javne nabavke

Jer ne želite da Vaša ponuda bude odbijena zbog nedovoljne obučenosti o načinu korišćenja NOVOG Portala javnih nabavki

Jer Vam je poznato da od Vaše ponude zavisi realizacija ugovora o javnoj nabavci

Specijalni bonusi za polaznike:

Sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA Stručnjak za pripremu ponuda po novom Zakonu o javnim nabavkama

TEME INTEZIVNE OBUKE:

1. Online radionica – NOVINE U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA  18.11.2020, 10:00 – 13:00h
 • Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • Kriterijumi za dodelu ugovora
 • Način podnošenja ponude i otvaranje ponuda
 • “Mogućnost” dopune ponude
 • Izmene ugovora o javnoj nabavci
2. Online radionica – KORIŠĆENJE NOVOG PORTALA JAVNIH NABAVKI IZ UGLA PONUĐAČA  25.11.2020, 10:00 13:00h
 • Pretraga prilika za nabavkama na NOVOM Portalu javnih nabavki
 • Način podnošenja ponude na Portalu javnih nabavki – “korak po korak”
 • Dodatna pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom
 • Postupanje ponuđača u fazi ocene ponuda
 • Uvid u dokumentaciju u postupku javne nabavke
3. Online radionica – POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI 25.11.2020, 10:00 – 13:00h
 • Zaštita prava u postupcima javnih nabavki – NOVINE
 • Način podnošenja zahteva za zaštitu prava putem Portala javnih nabavki
 • Postupanje naručioca po podnetom zahtevu za zaštitu prava i prava i obaveze podnosioca zahteva
4. STUDIJSKI MATERIJAL – Priručnik o javnim nabavkama

Pogledajte više o priručniku na linku 

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sati (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje Priručnika o javnim nabavkama u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina primene Zakona o javnim nabavkama u organizaciji.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri online radionice, materijal sa online radionica i Priručnik o javnim nabavkama.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 10 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u online obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti.
Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018