fbpx

Javne nabavke

Intenzivna obuka

Stručnjak za javne nabavke za ponuđače – upravljanje Portalom javnih nabavki

44,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 22.04, 27.04. i 29.04.2021
Mesto održavanja: Online
Količina:

Interaktivni online program samo za ponuđače

3 online radionice sa simulacijom postupka na Portalu za javne nabavke

+ Priručnik za javne nabavke + odgovori na konkretna pitanja

Ako:

 • Se pripremate da podnesete ponudu po novom Zakonu o javnim nabavkama, a imate nedoumice u vezi sa radom u novom Portalu za javne nabavke i želite da uvek pronađete javnu nabavku na Portalu
 • Želite da pripremite ponudu bez greške i istu podneste na ispravan način na Portalu za javne nabave
 • Želite da budete sigurni u “mogućnosti” dopune ponude, kriterijume za dodelu ugovora i izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Želite da saznate kako da zaštite svoja prava u postupku podnošenjem zahteva za zaštitu prava po novom Zakonu o javnim nabavkama
Uključena pojašnjenja novog Pravilnika o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki, koje je donela Kancelarija za javne nabavke – stupilo na snagu 13.03.2021.

Zašto biste došli na program:

Zato što je neophodno da u kratkom roku pripremite ponudu u postupku javne nabavke i istu podnesete ispravnu i bez greške

Jer ne želite da Vaša ponuda bude odbijena zbog nedovoljne obučenosti o načinu korišćenja NOVOG Portala javnih nabavki

Jer Vam je poznato da od Vaše ponude zavisi realizacija ugovora o javnoj nabavci

Specijalni bonusi za polaznike:

Sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA Stručnjak za javne nabavke za ponuđače

1. Online radionica – NAJČEŠĆE NEDOUMICE U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA  IZ UGLA PONUĐAČA  22.04.2021, 10:00 – 13:00h
 • Najčešće greške u radu na novom Portalu javnih nabavki
 • Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • “Mogućnost” dopune ponude
 • Izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Komunikacija u postupcima javnih nabavki – eJavne nabavke
 • Novi elektronski alati – sistem dinamične nabavke I elektronski katalozi
 • Okvirni sporazumi – “mini tenderi”
2. Online radionica – KORIŠĆENJE NOVOG PORTALA JAVNIH NABAVKI IZ UGLA PONUĐAČA   27.04.2021, 10:00 13:00h
 • Pretraga prilika za nabavkama na NOVOM Portalu javnih nabavki
 • Način podnošenja ponude na Portalu javnih nabavki – “korak po korak”
 • Dodatna pojašnjenja u vezi sa konkursnom dokumentacijom
 • Postupanje ponuđača u fazi ocene ponuda – komunikacija putem Portala javnih nabavki
 • Uvid u dokumentaciju u postupku javne nabavke
 • Pojašnjenja novog Pravilnika o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki, koji je donela Kancelarija za javne nabavke –  stupio na snagu 13.03.2021.
3. Online radionica – POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI IZ UGLA PONUĐAČA (novi Portal javnih nabavki) 29.04.2021, 10:00 – 13:00h
 • Zaštita prava u postupcima javnih nabavki – NOVINE
 • Način podnošenja zahteva za zaštitu prava putem Portala javnih nabavki
 • Postupanje naručioca po podnetom zahtevu za zaštitu prava i prava i obaveze podnosioca zahteva
4. STUDIJSKI MATERIJALPOSLOVNO IZDANJE Priručnika o javnim nabavkama sa pripradajućim portalom – u potpunosti usklađen sa novim Zakonom o javnim nabavkama
Autori:
Miloš Jović, Jasmina Milenković, Valbona Samardžija,
Marta Nađ-Grubor, Duško Đukić, Svetlana Marinković,
Branimir Blagojević i drugi

 

5. TESTIRANJE kandidata nakon završetka programa 
 • Detaljne instrukcije o polaganju testa dobijate na imejl adresu 29.04.2021.
 • Odgovore na test pitanja popunjavate samostalno
 • Nakon uspešno položenog testa znanja dobijate sertifikat Stručnjak za javne nabavke za ponuđače koji izdaje kompanija FORUM MEDIA

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

 • Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 3 sati (10:00 – 13:00). Sa svake radionice dobijate materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
 • Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
 • Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje Priručnika o javnim nabavkama u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
 • Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
 • Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
 • Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina primene Zakona o javnim nabavkama u organizaciji.
 • Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
 • Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.

Kotizacija uključuje učešće u tri online radionice, materijal sa online radionica i Priručnik o javnim nabavkama.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana početka edukativnog programa. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do 15 dana pre početka kursa, u suprotnom će biti naplaćeno 20% od ukupnog iznosa na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju u online obuci, biće u prilici da ih zameni kolega, a organizator zadržava uplatu u celosti. Zadržavamo pravo da otkažemo kurs i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate sve gorenavedene uslove. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018