Javne nabavke

Seminar

Realni problemi u javnim nabavkama pred naručiocima i ponuđačima

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Sa predavačem iz Kancelarije za javne nabavke

Uočene nepravilnosti u postupcima u dosadašnjoj primeni novog Zakona o javnim nabavkama

Ukoliko se bavite javnim nabavkama, u poslednjim mesecima možda ste se našli na  nedovoljno poznatom terenu i suočili sa realnim problemima prilikom primene novih zakonskih rešenja, imajući u vidu da su svi naručioci i ponuđači dužni da primenjuju novi Zakon o javnim nabavkama i koriste novi Portal javnih nabavki. Iako Vam možda nije delovalo tako, novi Portal sa svojim funkcionalnostima olakšava i ubrzava rad svim učesnicima u postupku javne nabavke ali i.zahteva dobro poznavanje istog. Zbog svega navedenog u svakodnevnom radu pojavljuje se veliki broj pitanja, kao npr.

 • Koji parametri utiču na to da li ste kao naručilac dužni da sprovodite postupak javne nabavke ili ne?
 • Možete li se osloniti na već dobro poznat koncept istovrsnosti, definisan odredbama prethodnog Zakona o javnim nabavkama i kako da to učinite?
 • Kako postupate kao ponuđač, kada komunikacija i razmena podataka elektronskim sredstvima na Portalu nije obavezna, ili kada je neophodno dostaviti originale dokumenata, sredstvo obezbeđenja, uzorke, projekte, makete..?
 • Možete li produžiti minimalan rok za podnošenje ponuda za 5 dana u slučaju čl. 45. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, po kom osnovu i na koji način?
 • Kako postupiti u situaciji kada nije predviđeno neposredno plaćanje dospelih potraživanja podizvođaču za deo ugovora koji je podizvođač izvršio?

Odgovore na ova i mnoga druga konkretna pitanja dobićete na interaktivnom online seminaru uživo od stručnog predavača iz Kancelarije za javne nabavke.

Online seminar je namenjen svim naručiocima i ponuđačima, kao i svim drugim licima zainteresovanim za rešenja realnih problema u oblasti primene novog Zakona o javnim nabavkama.  

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom. Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno). Nije potrebna dodatna instalacija.

 

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Nedoumice u vezi sa primenom novog Zakona o javnim nabavkama
  • Pojam istrovrsnosti
  • Mogućnost skraćenja rokova za podnošenje ponuda
  • Izmirivanje potraživanja angažovanog podizvođača
  • Izmene i opcije ugovora
  • Zaštita prava u nabavkama ispod zakonskih pragova
 • Uočene nepravilnosti u dosadašnjoj primeni zakona
 • Odgovori na konkretna pitanja polaznika – postavite Vaše pitanje prilikom prijave na online seminar uživo i dobićete odgovor na seminaru

Cena seminara bez priručnika: 15.600,00 RSD + PDV

Cena seminara sa priručnikom: 27.430,00 RSD + PDV (30% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018