fbpx

Javne nabavke

Seminar

Rad u NOVOM Portalu javnih nabavki za ponuđače

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Saznajte odmah kako da učestvujete u postupku javne nabavke korišćenjem NOVOG Portala javnih nabavki i ne propustite da Vam bude dodeljen ugovor o javnoj nabavci!  

 

Novi Zakon o javnim nabavkama, koji donosi brojne nove obaveze ponuđačima, počeo je da se primenjuje 1. jula 2020. godine. Gotovo sve radnje u postupku javne nabavke vrše se putem novog Portala javnih nabavki. Kako svaka greška može voditi neprihvatljivosti ponude i značajnim gubicima vremena i finansijskih sredstava, predstavljamo Vam online seminar za ponuđače, na kojem će biti prikazane funkcionalnosti novog Portala i način sprovođenja svih radnji u postupku iz ugla ponuđača!

Saznajte na seminaru:

 • O načinu registracije na Portal javnih nabavki
 • Pretraživanju prilika za javnim nabavkama
 • Kako postaviti pitanje naručiocu putem Portala
 • Kako sačiniti i podneti ponudu, a zatim i dostaviti dokaze putem Portala
 • Način vršenja uvida u dokumentaciju iz postupka javne nabavke
 • O podnošenju zahteva za zaštitu prava putem Portala

Saznajte i o:

 • Načinu dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednih subjekata (dosadašnji obavezni i dodatni uslovi za učešće u postupku)
 • Registru ponuđača
 • Kako da saznate za prilike o nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje
 • Menjanju podizvođača u realizaciji ugovora o javnoj nabavci i novom konceptu izmena ugovora
 • Novinama u postupku zaštite prava

 

Sve zakonodavne novine će Vam pojasniti predavač koji je vrhunski stručnjak u ovoj oblasti

 

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

 • Koje su nove obaveze ponuđača i kada moraju da ih ispune
 • Koja su prava ponuđača u vezi sa novinama u postupcima javnih nabavki
 • Kako da koristite novi Portal javnih nabavki

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Ponuđačima i svima zainteresovanim za oblast javnih nabavki

TEME ONLINE SEMINARA:

Funkcionalnosti NOVOG Portala javnih nabavki, i to:

 •  Postavljanje pitanja naručiocima i ukazivanja na nepravilnosti;
 • Podnošenje ponude elektronskim putem
 • Uvid u dokumentaciju i dr.
 • Registar ponuđača prema novim propisima;
 • Dokazivanje kriterijuma za izbor privrednog subjekta;
 • Novine u zaštiti prava;
 • Nove mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci…

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018