Javne nabavke

Seminar

Rad u NOVOM Portalu javnih nabavki za naručioce

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi Zakon o javnim nabavkama počeo je da se primenjuje 1. jula 2020. godine.  
Celokupna komunikacija u postupku vrši se putem NOVOG Portala javnih nabavki!

 

Novi Zakon o javnim nabavkama, koji donosi brojne nove obaveze naručiocima, počeo je da se primenjuje 1. jula 2020. godine. Gotovo sve radnje u postupku javne nabavke vrše se putem novog Portala javnih nabavki. Novi Zakon donosi značajne razlike u postupanju naručioca, te Vam predstavljamo online seminar za naručioce, na kojem će biti prikazane funkcionalnosti novog Portala i način sprovođenja svih radnji u postupku iz ugla naručioca!

 

Saznajte na seminaru:

 • O načinu registracije na Portal javnih nabavki
 • Donošenju planova javnih nabavki
 • Sačinjavanju konkursne dokumentacije na Portalu
 • Otvaranju i stručnoj oceni ponuda

 

Saznajte i o:

 • Načinu sačinjavanja internog akta i uređivanju nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
 • Usklađivanju planova javnih nabavki sa novim Zakonom
 • Novinama u sadržini konkursne dokumentacije i načinu dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za izbor
 • Novom konceptu izmena ugovora o javnim nabavkama
 • Novinama u postupku zaštite prava

Sve zakonodavne novine će Vam pojasniti predavač koji je vrhunski stručnjak u ovoj oblasti

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

 • Koje su nove obaveze naručilaca i do kada moraju da ih ispune
 • Koje su novine u postupcima javnih nabavki
 • Kako da koristite novi Portal javnih nabavki

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Svim predstavnicima naručioca i svima zainteresovanim za oblast javnih nabavki

TEME ONLINE SEMINARA:

Funkcionalnosti NOVOG Portala javnih nabavki, i to:

 • Usklađivanje plana javnih nabavki sa novim Zakonom;
 • Sačinjavanje konkursne dokumentacije;
 • Otvaranje I stručna ocena ponuda i dr.
 • Interni akt naručioca prema novim propisima;
 • Dokazivanje kriterijuma za izbor privrednog subjekta;
 • Novine u zaštiti prava;
 • Nove mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci…

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

 

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018