Javne nabavke

Online Konferencija

Prvi koraci u primeni novog Zakona o javnim nabavkama – 2020

16,000.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Novi Zakon o javnim nabavkama u primeni je već 10 dana!

Vlada, Kancelarija za javne nabavke i ministar nadležan za poslove finansija doneli su 15 novih podzakonskih akata
u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama!

 

Pozivamo Vas na online konferenciju iz oblasti javnih nabavki na kojoj ćete od članova radne grupe za izradu nacrta Zakona o javnim nabavkama, ali i stručnih predavača iz Uprave za javne nabavke (Kancelarije za javne nabavke), Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača i vrhunskih eksperata iz prakse, dobiti informacije o prvim koracima primene novog Zakona o javnim nabavkama, donetim podzakonskim aktima, kao i kako će nova regulativa uticati na Vaš rad. Kao polaznik online konferencije ćete dobiti odgovore na Vaša pitanja, koja možete postaviti putem mejla pre konferencije.

Na online konferenciju pozivamo:

Ponuđače, naručioce, lica odgovorna za javne nabavke, lica odgovorna za sačinjavanje ponuda, službenike za javne nabavke, direktore i vlasnike kompanija, sve ostale koji učestvuju u postupku javnih nabavki i zainteresovani su za primenu novog Zakona.

Prijavite se za učešće na konferenciji i ostvarite dodatni popust!

Napomena: Učesnicima konferencije obezbeđujemo i 20% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama – u potpunosti usklađen sa novim Zakonom o javnim nabavkama.

Sada je vreme da saznate kako primena novih odredbi utiče na Vaš rad!
10:00 – 10:15 
Uvodni deo i otvaranje online konferencije
10:15 – 11:15 

Kriterijumi za dodelu ugovora i izmene ugovora o javnoj nabavci prema novom Zakonu o javnim nabavkama

Dragan Cvijić, Rukovodilac grupe za nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke (Kancelariji za javne nabavke)

11:15 – 11:30
Pauza
11:30 – 12:15  

Kriterijumi za izbor privrednih subjekata prema novom Zakonu o javnim nabavkama

Miloš Jović, ekspert za javne nabavke, član radne grupe za izradu nacrta Zakona o javnim nabavkama i rukovodilac grupe za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke

12:15 – 12:30 
Pauza
12:30 – 13:15  

Postupak zaštite prava po novom Zakonu o javnim nabavkama (obaveze naručioca, aktivna legitimacija, rokovi, kažnjavanja)

Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača i član Pregovaračke grupe za pregovaračko poglavlje 5 – javne nabavke

13:15 – 14:25 

Panel diskusijaOčekivanja od novog Zakona o javnim nabavkama, prednosti, nedostaci

učesnici: Miloš Jović, Jasmina Milenković, Dragan Cvijić, Đorđe Belenzada

14:25 – 14:30  
Zatvaranje online konferencije

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene konferencije!

Kotizacija uključuje:

  • Učešće na konferenciji sa stručnim programom
  • Odgovore na Vaša pitanja tokom panel diskusije
  • Materijal sa predavanja

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 7 dana pre dana održavanja online konferencije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do deset radnih dana pre online konferencije. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online konferenciji, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online konferenciju i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018