Javne nabavke

Seminar

Primena novog Zakona o javnim nabavkama

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

01.januara 2020. godine je stupio na snagu, a od 1. jula 2020. godine

počinje da se primenjuje novi Zakon o javnim nabavkama!

 

Stupio je na snagu novi Zakon o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, broj 91/2019) kojim su u potpunosti usklađene odredbe nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU iz ove oblasti i kojim se:

 • Određuje novi limit za obavezu sprovođenja postupaka (uz ustanovljavanje i evropskih pragova)
 • Predviđa kompletno sprovođenje postupka javne nabavke na novom Portalu javnih nabavki, uključujući i obavezu podnošenja elektronskih ponuda
 • Definiše drugačiji minimalni rokovi za podnošenje ponuda, zahteve za pojašnjenjem i pojašnjenje konkursne dokumentacije
 • Ukida i uvode određeni postupci javnih nabavki
 • Definiše obavezni i neobavezni osnovi isključenja kao i kriterijumi za kvalitativni izbor
 • Pojednostavljuje pripremanje ponude pre svega kroz uvođenje obavezne izjave o dokazivanju ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
 • Uvode promene u izveštavanju, uz ukidanje dostavljanja kvartalnih izveštaja
 • Menjaju osnovi za izmenu ugovora kao i postupanje naručioca prilikom izmene
 • Značajno menjaju odredbe koje se odnose na zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

 

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava:

 • Značajnu uštedu vremena i novca jer ćete pravu informaciju dobiti bez gubljenja vremena i visokih troškova, odmah
 • Savetovanje sa stručnjakom koji je učestvovao u izradi zakona

 

TEME SEMINARA:

 

Odredbe novog Zakona o javnim nabavkama i to:

 

– pragovi, opšta pravila, pojmovi, izuzeci, načela, naručioci,

– procenjena vrednost, plan JN, partije, oglasi,

– postupci javnih nabavki

– rokovi, tehnike i instrumenti, posebni režimi,

– kriterijumi za kvalitativni izbor, kriterijum za dodelu ugovora,

– stručna ocena ponuda, dodela ugovora i obustavljanje postupka

– zaključenje i izmene ugovora,

– portal javnih nabavki, elektronske nabavke, evidencija i izveštaji,

– zaštita prava u postupku

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

 

Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika Novi Zakon o javnim nabavkama!

Ovaj popust možete iskoristiti i za kupovinu nekog drugog priručnika iz naše ponude.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Zira Hotel

Ruzveltova 35, Beograd 11000


Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:© Forum Media d.o.o. | 2018