fbpx

Javne nabavke

Seminar

Otvoreni postupak po novom Zakonu o javnim nabavkama

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Otvoreni postupak po novom Zakonu – nedoumice i smernice

 

Da li ste do sada sproveli otvoreni postupak javne nabavke po novom Zakonu? Koji akt donosite kako biste otpočeli sa postupkom? Kako sastaviti obaveznu izjavu o dokazivanju ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor?

 

Kada se bavite javnim nabavkama znate da je novi Zakon o javnim nabavkama u primeni, kao i da su u zakonskom roku doneti svi podzakonski akti! Saznajte na seminaru kako da sprovedete otvoreni postupak bez greške, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Posebno obratite pažnju na:

 

 • Pripremu postupka: vrednosne pragove, rokove i planiranje
 • Primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude
 • Kriterijume za kvalitativni izbor privrednih subjekata i njihovo dokazivanje
 • Izmene ugovora zaključenog u otvorenom postupku

 

Sve zakonodavne novine će Vam pojasniti predavač koji je vrhunski stručnjak u ovoj oblasti.

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

 • Koje su nove obaveze u otvorenom postupku i kada morate da ih ispunite
 • Koja su prava ponuđača u vezi sa novinama u otvorenim postupcima javnih nabavki
 • Novine u delu stručne ocene ponuda, dodele ugovora i obustavljanje postupka
 • Koji su novi rokovi za zahteve za pojašnjenjem i pojašnjenje konkursne dokumentacije

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

oblast javnih nabavki.

TEME ONLINE SEMINARA:

 

Primena otvorenog postupka u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama:

 

 • priprema postupka: vrednosni pragovi i rokovi u otvorenom postupku, planiranje
 • konkursna dokumentacija
 • kriterijumi za kvalitativni izbor privrednih subjekata i njihovo dokazivanje
 • primena kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda
 • ocena ponuda, izveštaj i dodela ugovora
 • izmene ugovora zaključenog u otvorenom postupku
 • zaštita prava u otvorenom postupku

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 21.320,00 RSD + PDV (20% popusta na Priručnik o javnim nabavkama)

 Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara.

 

: Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, može da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

 

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018