fbpx

Javne nabavke

Seminar

Obaveze ponuđača shodno novom Zakonu o javnim nabavkama

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Još malo vremena do pune primene Zakona o javnim nabavkama!
Pojedine odredbe, koje se tiču odredbi o registru ponuđača u Republici Srbiji su već stupile na snagu!

 

Saznajte na seminaru koje novine očekuju ponuđače:

  • Novine u pogledu registra ponuđača koje stupaju na snagu 01.03.2020.
  • Kompletno sprovođenje postupka javne nabavke na novom Portalu javnih nabavki
  • Obaveza podnošenja elektronskih ponuda
  • Postupak zaštite prava po novom zakonu i javnim nabavkama

 

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

  • Koje su nove obaveze ponuđača i kada moraju da ih ispune
  • Koja su prava ponuđača u vezi sa novinama u postupcima javnih nabavki
  • Novine u delu stručne ocene ponuda, dodele ugovora i obustavljanje postupka
  • Koji su novi rokovi za zahteve za pojašnjenjem i pojašnjenje konkursne dokumentacije

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Ponuđačima i svima zainteresovanim za oblast javnih nabavki

TEME SEMINARA:

odluke Republičke komisije u poslednjh godinu dana (ispunjenost uslova, tehničke specifikacije, rokovi, reference i negativne reference)

Odredbe novog Zakona o javnim nabavkama i to:

– novi pragovi, načela, ponuđači

-odredbe o registru ponuđača koje stupaju na snagu 1.03.2020. godine

– rokovi, tehnike i instrumenti, posebni režimi,

– kriterijumi za kvalitativni izbor, kriterijum za dodelu ugovora

– stručna ocena ponuda, dodela ugovora i obustavljanje postupka

– zaključenje i izmene ugovora

– nove odredbe o postupanju Republičke komisije u postupku zaštite prava

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 21.320,00 RSD + PDV (20% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018