Javne nabavke

Seminar

Novi Zakon o lobiranju

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Ko će moći da se bavi lobiranjem shodno novom Zakonu o lobiranju?
Šta su obaveze lobiste i šta je neophodno da sadrži Ugovor o lobiranju?
Kako dobiti odobrenje za obavljanje lobiranja po novom Zakonu o lobiranju?

 

Poznato Vam je da postoje međusobni uticaji i kontakti između privrednih društava, lobista i predstavnika različitih političkih organizacija? U okviru ovih odnosa triju spomenutih organizacija, postoji međusobni interes, jer privredna društva kroz mrežu komunikacije sa političarima mogu obezbediti podršku za svoje interese dok istovremeno mogu pribavljati i stalne informacije o očekivanim budućim dešavanjima. Kako?

Zakon o lobiranju uvodi regulativu u oblast uticaja na javne organe u procesu odlučivanja! Ko, u čije ime i za čiji interes utiče na donosioce odluka? Postupak lobiranja će biti javan i omogućiće svim zainteresovanim učesnicima da na zakonit i transparentan način argumentovano utiču na donošenje odluke koja se tiče njihovog poslovanja!

Lobističko delovanje očekuje se od predstavnika kompanija i poslovnog sektora, nacionalnih vlada i regija, zatim gradova, opština kao i drugih interesnih skupina i civilnog društva, i šta kaže Predlog Zakona o lobiranju saznajte na seminaru

 

      Seminar će u potpunosti biti usmeren na:

  • razumevanje lobističkog procesa
  • pojašnjenja novih rešenja u novom Zakonu o lobiranju
  • ulozi koju akteri lobističkog delovanja imaju u društvenim odnosima

 

Nakon seminara ćete:

  • Naučiti šta je lobiranje po novom zakonu i zašto je lobiranje značajno u današnjem društvu
  • Zašto je Srbiji potreban Zakon o lobiranju, šta on donosi i koja je njegova uloga
  • Naučiti kako funkcioniše osnovni lobistički proces i kakva je budućnost lobiranja u Srbiji
  • Naučiti koja je razlika između lobiranja i korupcije i kako će izgledati buduća profesija lobiste, ko se može baviti lobiranjem i pod kojim uslovima
  • Razmeniti iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media

 

U savremenom svetu, sa razvojem kapitala postoji potreba za aktivnim učešćem pojedinaca i kompanija u procesu donošenja odluka. Što se društvo više razvija i pravno utemeljuje javlja se i sve veća potreba za učestvovanjem u odlučivanju. Lobiranje je nastalo kada su pojedinci, kompanije i nevladin sektor shvatili da ukoliko žele da ostvare svoje interese moraju preduzeti i određene korake. Nije retka situacija da kompanije prihvataju odluke državnih organa imajući lažni utisak da su te odluke neminovnost i da se na njih ne može uticati. Lobiranje ima za cilj da pokrene inicijativu koja se bazira na ključnoj pretpostavci – onaj ko želi da zaštiti ili ostvari sopstvene interese, mora biti proaktivan kako bi te interese ostvario.

TEME SEMINARA:

  • Uvod u lobiranje
  • Lobiranje i korupcija
  • Lobistička profesija u društveno-političkom ambijentu
  • Osnovni instituti lobističke delatnosti
  • Privredno društvo u procesu donošenja odluka
  • Novi Zakon o lobiranju
  • Budućnost lobiranja u Srbiji
  • Pitanja i odgovori
  • Dodela sertifikata
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku „Obaveze I odgovornosti direktora”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
    Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:      Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018