Javne nabavke

Seminar

Novi podzakonski akti shodno novom Zakonu o javnim nabavkama

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Predavač:

Saznajte na vreme koji su obavezni elementi konkursne dokumentacije i kako ih uneti na Portal javnih nabavki, kako šaljete, a kako objavljujete oglas o javnoj nabavci? Koji su koraci u postupku otvaranja ponuda – službena beleška i kreiranje izveštaja o nabavci?

 

U primeni je Novi Zakon o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, broj 91/2019) kojim su u potpunosti usklađene odredbe nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU iz ove oblasti. Shodno Zakonu Vlada, Ministar nadležan za finansije i Kancelarija za javne nabavke doneli su niz podzakonskih akata:

 1. Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. Gl. RS“, br. 85/20)
 2. Uredba o javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti („Sl. gl. RS“, br. 93/20)
 3. Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Sl. Gl. RS“, br. 93/20)
 4. Pravilnik o postupku otvaranja ponuda („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)
 5. Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)
 6. Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)
 7. Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki („Sl. Gl. RS“, br. 93/20)
 8. Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke („Sl. gl. RS“, br. 93/20)
 9. Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci („Sl. gl. RS“, br. 93/20)
 10. Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki („Sl. gl. RS“, br. 93/20)
 11. Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (IIK)
 12. Uputstvo za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene Zakona
 13. Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača  („Sl. gl. RS“, br. 17/20)
 14. Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini Registra ponuđača („Službeni glasnik RS“, br. 94/20)
 15. Dinarska vrednost evropskih pragova („Službeni glasnik RS“, br. 93/20)

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava:

 • Savetovanje sa stručnjakom koji je učestvovao u izradi zakona
 • Pojašnjenja nedoumica u vezi sa primenom podzakonskih akata
 • Sticanje sertifikata kompanije Forum Media o pohađanju seminara

 

KOME JE OVAJ SEMINAR NAMENJEN:

Ponuđači i naručioci

 

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Sadržina konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki – obavezni elementi KD i njihov unos na Portalu JN
 • Standardni obrasci i način slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci –  rad na Portalu JN
 • Postupak otvaranja ponuda – simulacija na Portalu, službena beleška, kreiranje izveštaja o nabavci
 • Uputstvo o korišćenju Portala javnih nabavki: izrada i objavljivanje i pretraga plana na Portalu JN, odgovori i pitanja na KD, podnošenje elektronske ponude, pojašnjenje ponuda, uvid u ponude, podnošenje ZZP

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 21.320,00 RSD + PDV (20% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018