Javne nabavke

Seminar

Nove direktive o javnim nabavkama EU

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

FORUM MEDIA SEMINARI

PRAVO JAVNIH NABAVKI EVROPSKE UNIJE

termin održavanja seminara je 28.09.2018.

Odredbe direktiva Evropske unije će biti implementirane u predstojećim izmenama Zakona

o javnim nabavkama, zato budite ispred svih i informišite se na vreme!

Strategijom javnih nabavki Vlade Republike Srbije 2014-2018 predviđeno je potpuno usaglašavanje domaćih propisa o javnim nabavkama sa direktivama i drugim aktima Evropske unije u oblasti javnih nabavki i njihovo puno sprovođenje u praksi.

Saznajte koje procedure javnih nabavki su predviđene direktivama EU o javnim nabavkama (2014/24/EU), koji su vrednosni limiti javnih nabavki u EU, koje su novine u oblasti kriterijuma za dodelu ugovora, tehničkih specifikacija i podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća putem javnih nabavki od predavača koji poseduje radno iskustvo i edukaciju u oblasti javnih nabavki u zemljama EU.

Odredbe direktiva Evropske unije će biti implementirane u predstojećim izmenama Zakona o javnim nabavkama, zato budite ispred svih!

Na seminaru ćete naučiti:

 • Koje novine u oblasti javnih nabavki donose direktive Evropske unije
 • Kako su u direktivama Evropske unije regulisane tehničke specifikacije
 • Nova rešenja u vezi sa odabirom kriterijuma za dodelu ugovora
 • Šta da očekujemo u vezi sa kriterijumom najniže ponuđene cene i ekonomski najpovoljnije ponude
 • Zelene i inovativne nabavke

Razmenićete iskustva sa kolegama iz struke i steći sertifikat kompanije Forum Media!

TEME SEMINARA

 • Direktive Evropske unije o javnim nabavkama
 • Vrednosni limiti javnih nabavki u Evropskoj uniji
 • Vrste postupaka javnih nabavki u EU sa primerima iz prakse zemalja članica EU
 • Partnerstvo za inovacije
 • Konkurentni dijalog
 • Konkurentni dijalog sa pregovaranjem
 • Novine u vezi sa tehničkim specifikacijama
 • Nova rešenja u vezi sa odabirom kriterijuma za dodelu ugovora
 • Najniža ponuđena cena i ekonomski najpovoljija ponuda
 • Zelene i inovativne javne nabavke
 • Podsticanje malih i srednjih preduzeća putem javnih nabavki
 • Diskusija, pitanja i odgovori
 • Dodela sertifikata izdavačke kuće FORUM MEDIA
Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7,
Beograd 11000


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu našeg izdanja „Priručnik o javnim nabavkama“!

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

 

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018