Javne nabavke

Seminar

Najnovija praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Posebno pripremljen program seminara za naručioce i ponuđače – termin 26.11.2019.
Iz prakse najnovijih odluka Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača!

 

Dok čekamo novi Zakon o javnim nabavkama, moramo da nastavimo sa radom i sve postupke koje smo započeli završimo po regulativi po kojoj su isti i otpočeli. Stoga je važno da budete u toku sa najnovijim odlukama Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Da li Vaše tehničke specifikacije podrazumevaju samo dobra određenog proizvođača? Kako koristite robni znak i oznake proizvođača? Da li predviđate testiranje uzoraka? Da li zahtevate likvidnost ponuđača kao uslov, kao i da nije poslovao sa gubitkom? Da li je prihvatljivo vezivanje referenci za određene kategorije prethodnih naručilaca? Da li je nužno da objekti i oprema budu u vlasništvu ponuđača?

Na seminaru ćete saznati:

 • Koje su najčešće nepravilnosti u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama
 • Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Na koji način možete da zaštitite svoje nabavke
 • Kako da interpretirate konkretnu spornu situaciju i koju zakonsku odredbu da primenite
 • Steći sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA
Sprovođenje zakonitog postupka i odabir najpovoljnije ponude!

Uvodni deo

Najčešće greške naručilaca i ponuđača u vezi sa:

 1. Tehničkim specifikacijama
 2. Finansijskim kapacitetom
 3. Poslovnim kapacitetom
 4. Kadrovskim kapacitetom
 5. Tehničkim kapacitetom
 6. Kriterijumima za dodelu ugovora
 7. Nepotpuno utvrđenim činjeničnim stanjem
 8. Neobrazloženom stručnom ocenom ponuda
 9. Pogrešnom ocenom dostavljenih dokaza
 10. Odbijanjem ponuda zbog “formalnih” nedostataka
 11. Spornim procesnim situacijama u postupku javne nabavke i zaštite prava

 

Pitanja i odgovori

Dodela sertifikata

Heritage Hotel

Mije Kovačevića 7, Beograd 11000


Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku Priručnika o javnim nabavkama sa portalom.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018