Javne nabavke

Seminar

Najčešće greške na portalu javnih nabavki za naručioce i izrada internog akta

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

SAMO ZA NARUČIOCE: Odmah ovladajte funkcionalnostima NOVOG Portala javnih nabavki!

 

Gotovo sve radnje u postupku javne nabavke vrše se putem novog Portala javnih nabavki. Razlike u postupanju naručioca su značajne, te ćemo na seminaru prikazati funkcionalnosti novog Portala i način sprovođenja svih radnji u postupku iz ugla naručioca!

Kroz praktičan rad na portalu saznajte o:

 • Donošenju planova javnih nabavki i kako postaviti plan na portal
 • Novinama u sadržini konkursne dokumentacije i načinu dokazivanja ispunjenosti kriterijuma za izbor
 • Sačinjavanju konkursne dokumentacije na Portalu
 • Novom konceptu izmena ugovora o javnim nabavkama
 • Otvaranju i stručnoj oceni ponuda

 

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

 • Kako da koristite novi Portal javnih nabavki i koje su najčešće greške
 • Način sačinjavanja internog akta i uređivanje nabavki na koje se Zakon ne primenjuje
 • Koje su nove obaveze naručilaca i do kada moraju da ih ispune

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Svim predstavnicima naručioca i svima zainteresovanim za oblast javnih nabavki

TEME ONLINE SEMINARA:

Funkcionalnosti NOVOG Portala javnih nabavki kroz praktičan rad na portalu:

Usklađivanje plana javnih nabavki sa novim Zakonom
Sačinjavanje konkursne dokumentacije
Otvaranje i stručna ocena ponuda i dr.
Interni akt naručioca prema novim propisima
Dokazivanje kriterijuma za izbor privrednog subjekta
Novine u zaštiti prava
Nove mogućnosti za izmenu ugovora o javnoj nabavci
Sprovođenje nabavki na koje se ne primenjuju
odredbe Zakona
Otklanjanje nedoumica u fazi sačinjavanja stručne
ocene ponuda
Izmene ugovora o javnoj nabavci

Pitanja i odgovori

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima
Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018