fbpx

Javne nabavke

Seminar

Najčešće greške i prikaz funkcionalnosti NOVOG Portala javnih nabavki za ponuđače

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

SAMO ZA PONUĐAČE:
Ovladajte funkcionalnostima novog Portala za javne nabavke!

 

Gotovo sve radnje u postupku javne nabavke po novom Zakonu o javnim nabavkama se vrše putem novog Portala javnih nabavki. Svaka greška može voditi neprihvatljivosti ponude i značajnim gubicima vremena i finansijskih sredstava. Ovladajte na vreme funkcionalnostima novog Portala i budite sigurni u način sprovođenja svih radnji u postupku.

Kroz praktičan rad na portalu saznajte na seminaru:

 • Načinu dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednih subjekata (dosadašnji obavezni i dodatni uslovi za učešće u postupku)
 • Šta učiniti ukoliko se niste registrovali kao ponuđač, a želite da podnesete ponudu
 • Kako da saznate za prilike o nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje
 • Novi koncept izmene ugovora i kako se menja podizvođač u realizaciji ugovora o javnoj nabavci
 • Pretraživanje prilika za javnim nabavkama
 • Kako postaviti pitanje naručiocu putem Portala
 • Kako sačiniti i podneti ponudu, a zatim i dostaviti dokaze putem Portala
 • Način vršenja uvida u dokumentaciju iz postupka javne nabavke
 • O podnošenju zahteva za zaštitu prava putem Portala

 

Sve zakonodavne novine će Vam pojasniti predavač koji je vrhunski stručnjak u ovoj oblasti.

 

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

 • Kako da koristite novi Portal javnih nabavki
 • Koje su najvažnije novine u Zakonu o javnim nabavkama za ponuđače
 • Koje su najnovije izmene na Portalu javnih nabavki za ponuđače

 

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Ponuđačima i svima zainteresovanim za oblast javnih nabavki

TEME ONLINE SEMINARA:

Najčešće greške i prikaz funkcionalnosti NOVOG Portala javnih nabavki

Najvažnije novine u ZJN za ponuđače:

 • pragovi za primenu ZJN i izuzeci od primene
 • komunikacija u postupku javne nabavke
 • uslovi za učešće ponuđača u postupku i način dokazivanja
 • vrste postupaka za ponuđače
 • posebni režimi društvenih i drugih usluga
 • novine u stručnoj oceni ponuda – ispravka ponude i drugo

 

Priprema i podnošenje ponudaPRAKTIČAN RAD U PORTALU JAVNIH NABAVKI

Otvaranje i stručna ocena ponuda – PRAKTIČAN RAD U PORTAL JAVNIH NABAVKI

Pitanja polaznika i odgovori na pitanja

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama).

Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

 

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018