Javne nabavke

Seminar

Kroz Zakon o javnim nabavkama sa Sašom Varincem

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a i troškova distribucije proizvoda)

Predavač:

Stavovi nadležnih organa o primeni odredbi novog zakona o javnim nabavkama

Interaktivni online seminar uživo 07. jula 2021. od 10 do 14h

 

Kako bi imali kompletan uvid u vođenje postupaka javnih nabavki potrebno je dobro poznavati i praksu nadležnih državnih organa o primeni Zakona o JN. Nakon godinu dana primene zakona u svakodnevnoj primeni već su aktuelni novi stavovi Republičke komisije i Kancelarije za javne nabavke. G- din Varinac će Vam predstaviti novu praksu i ukazati kako je pravilno primenjivati. Takođe, će vas upoznati sa novim rešenjima u postupku zaštite prava, kao i sa odredbama ZJN na koje treba posebno da obrate pažnju naručioci, a na koje ponuđači kada je iniciran postupak zaštite prava?

Na savetovanju ćete saznati:

 • Koji su stavovi Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki?
 • Kako postaviti pitanja i kako osporiti sadržinu konkursne dokumentacije u postupku?
 • Kada su dozvoljeni dopuna i dodatno pojašnjenje ponude?
 • Kako se određuju i računaju rokovi?
 • Šta je novo u sadržini odluke o dodeli ugovora?
 • Kako se primenjuju krirerijumi za izbor?
 • Ko ima aktivnu legitimacija za podnošenje zahteva za zaštitu prava?
 • Kada naručilac odbacuje zahtev za zaštitu prava?

Odgovore na ova i mnoga druga konkretna pitanja dobićete na interaktivnom online seminaru uživo od istaknutog predavača sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki:

 

Teme online seminara:

 • Postupak zaštite po novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Stavovi Kancelarije za javne nabavke
 • Stavovi Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odgovori na konkretna pitanja polaznika – postavite pitanje prilikom prijave i dobićete odgovor na seminaru

 

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

30% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama!

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018