Javne nabavke

Seminar

Javne nabavke u medicini

7,800.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Poznato Vam je da je najveći broj zaključenih ugovora u javnim nabavkama upravo iz oblasti zdravstva? Susrećete se sa problemima nabavke reagenasa jer ste deo zatvorenog sistema? Kako definišete uslove za učešće, elemente kriterijuma, a kako tehničke specifikacije?

Koje specifičnosti su važne kada su u pitanju javna nabavka nove medicinske opreme, a koje kada je u pitanju servis postojeće opreme? Kako izbeći poteškoće koje prate nabavku potrošnog medicinskog materijala i sredstava za dijalizu?

 

Na seminaru ćete saznati:

 • Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki u oblasti medicine
 • Koje su najčešće nepravilnosti u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama u medicini
 • Koje utvrđene nepravilnosti u sprovođenju postupaka javnih nabavki treba izbegavati
 • Na koji način i u kojim rokovima treba reagovati kako bi pravovremeno zaštitili svoje poslovne interese
 • Kako da interpretirate konkretnu spornu situaciju i koju zakonsku odredbu da primenite
 • Koji su aktuelni problemi i izazovi u praksi primene Zakona o javnim nabavkama

Teme seminara:

 

Konkursna dokumentacija u praksi

 •  Problemi vezani za definisanje uslova za učešće
 •  Problemi vezani za način dokazivanja uslova za učešće
 •  Problemi vezani za tehničke specifikacije u zdravstvenim predmetima

 

Zatvoreni sistemi u zdravstvu

 • Javne nabavke reagenasa
 • Javne nabavke potrošnog medicinskog materijala
 • Javne nabavke medicinske opreme i servisiranja
 • Dozvole za obavljanje delatnosti

 

Najčešće greške – pitanja i odgovori

 

POSTAVLJANJE PITANJA:

Radi pravilnog sagledavanja svih spornih pitanja, poželjno je da konkretna pitanja za koja želite da Vam na seminaru bude pružen odgovor prosledite u pismenoj formi (putem elektronske pošte) na e mail adresu: prodaja@forum-media.rs pre zakazanog termina seminara, a na samom seminaru ćete dobiti odgovore na postavljena pitanja

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena online seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na Priručnik o javnim nabavkama)

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara, ili ako je drugačije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da ih zameni kolega, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018