Javne nabavke

Seminar

Izvršenje ugovora o javnoj nabavci

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 25.01.2021, od 10:00 od 14:00 h
Mesto održavanja: Online
Količina:
Izmene ugovora o javnoj nabavci se vrše po pravilima koja su definisana
novim Zakonom o javnim nabavkama, bez obzira kada je ugovor zaključen!

 

Postupak javne nabavke kulminira zaključenjem ugovora i jedna faza javne nabavke je završena. Tu naravno nije sve završeno, jer faza izvršenja ugovora tek počinje! Komisija za javnu nabavku naručioca priprema model ugovora, te uređuje i: mesto, način i rok izvršenja, način plaćanja, kontrolu kvaliteta, posledice nepoštovanja i neizvršenja ugovora i drugo. Međutim kako lice nadležno za praćenje ugovora prati realizaciju ugovora i koje su dobre prakse u vezi sa izvršenjem ugovora? Na koji način proceniti da li su ispunjeni uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci i kako primeniti Portal javnih nabavki u tom delu?

Praćenje realizacije ugovora o javnoj nabavci obuhvata aktivnosti:

 • proveru i praćenje da li se ugovorne obaveze izvršavaju u navedenim rokovima i na ugovoreni način
 • da li je količina i opis predmeta nabavke u skladu sa ugovorom
 • proveru sredstava obezbeđenja (da li su dostavljena u roku i da li su dospela)
 • dostavljanje pismenog obaveštenja o prispeću robe u magacin (kada su u pitanju dobra)
 • postupanje u slučaju neurednog izvršenja i dr.

 

Sve zakonodavne novine u pogledu izvršenja ugovora će Vam pojasniti predavač koji je vrhunski stručnjak u ovoj oblasti.

Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava da saznate na vreme:

 • Koje su obaveze naručilaca u pogledu izvršenja ugovora o javnoj nabavci
 • Kako tumačiti potpuno nove odredbe o izmenama ugovora o javnoj nabavci
 • Kako da koristite novi Portal javnih nabavki u delu izmena ugovora o javnoj nabavci

 

KOME JE ONLINE SEMINAR NAMENJEN:

Svim predstavnicima ponuđača i naručilaca, kao i svima zainteresovanim za oblast javnih nabavki.

TEME ONLINE SEMINARA:

Izvršenje ugovora o javnoj nabavci:

 • Način uređivanja pravila o praćenju izvršenja ugovora u internom aktu naručioca
 • Dobra praksa u realizaciji ugovora
 • Najčešće greške naručilaca
 • Koje su mogućnosti za izmenu ugovora i kako proceniti da li su ispunjeni uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci
 • Mogućnost zamene podizvođača
 • Primeri iz prakse u primeni novog Zakona o javnim nabavkama

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama)

 Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

 

Preporučujemo:

Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018