Javne nabavke

Seminar

Greške na portalu i prikaz novih funkcionalnosti portala za javne nabavke

15,600.00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Ovladajte funkcionalnostima novog Portala za javne nabavke uz pomoć saveta vrhunskog stručnjaka – za naručioce i ponuđače

*uključena je simulacija u realnom vremenu sa pojašnjenjima korak po korak uživo na portalu

Svaka greška na Portalu može dovesti ponuđača do neprihvatljivosti ponude, ali i do značajnih gubitaka vremena i finansijskih sredstava. Sa druge strane, razlike u postupanju naručilaca su značajne, od donošenja plana, postavke plana na portal, pa sve do otvaranja i stručne ocene ponuda.  Kako pretražujete prilike za javne nabavke? Kako da saznate za prilike o nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje?

Konkretne greške koje se često prave na portalu:

 • Zahtevanje potpisanih dokumanata
 • Nenavođenje konkretnih dokaza ili zahtevanje dokaza uz samu ponudu
 • Određivanje rokova koji nisu u skladu sa Zakonom
 • Greške u komunikaciji u stručnoj oceni ponuda i prilikom uvida u dokumentaciju
 • Nenavođenje konkretnih opisa kapaciteta i dokaza od strane ponuđača
 • Greške u obrazovanju grupe ponuđača
 • Dostavljanje dokumentacije mimo Portala javnih nabavki;

Kako da izbegente najčešće greške, kao i odgovore na konkretna pitanja dobićete na interaktivnom online seminaru uživo od stručnog predavača sa velikim iskustvom u radu na novom Portalu i primeni zakonske regulative u ovoj oblasti.

Online seminar je namenjen svim naručiocima i ponuđačima, kao i svima zainteresovanim za unapređenje rada u novom Portalu javnih nabavki.   

Važno: Online seminar pratite uživo putem sopstvenog računara / tableta / pametnog telefona, tako da ne morate napuštati radno mesto ili dom. Omogućena je neprekidna interakcija i postavljanje pitanja (uključivanjem u uživo prenos ili pismeno). Nije potrebna dodatna instalacija.

TEME ONLINE SEMINARA:

 • Najčešće greške i prikaz novih funkcionalnosti novog Portala javnih nabavki
 • Usklađivanje plana javnih nabavki sa novim Zakonom na Portalu
 • Sačinjavanje konkursne dokumentacije
 • Interni akt naručioca prema novim propisima
 • Dokazivanje kriterijuma za izbor privrednog subjekta
 • Priprema i podnošenje ponuda – Praktičan rad u portalu javnih nabavki
 • Otvaranje i stručna ocena ponuda – Praktičan rad u portalu javnih nabavki
 • Odgovori na konkretna pitanja polaznika – postavite Vaše pitanje prilikom prijave na online seminar uživo i dobićete odgovor na seminaru

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene radionice!

Cena seminara sa priručnikom: 27.430,00 RSD + PDV (30% popusta na novi Priručnik o javnim nabavkama)

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja i sertifikat o pohađanju seminara.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja online seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre online seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na online seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Preporučujemo:


Ostavite nam svoje podatke kako bismo Vas obavestili o novom terminu za izabranu edukaciju.
  Pošaljite Vaše pitanje i odgovorićemo vam u najkraćem mogućem roku:   Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018