Interna revizija u praksi

Seminar
Predavač:Olivera Radović

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Interna revizija pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavne aktivnosti, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije, pomaže joj da ostvari svoje ciljeve

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Interna revizija pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavne aktivnosti, sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije, pomaže joj da ostvari svoje ciljeve, tako što sistematično i disciplinovano procenjuje i vrednuje upravljanje rizicima, kontrole kao i upravljanje organizacijom.

Uspostavljanje unutrašnjeg nadzora i interne revizije ne samo da je zakonska obaveza za akcionarska društva, korisnike javnih sredstava i finansijske institucije, već je i neophodno za sva preduzeća i sve organizacije kojima je cilj da ostanu na tržištu, poboljšaju svoje pozicije i unaprede poslovanje.

Proces interne revizije se odnosi na proveru funkcionisanja sistema internih kontrola i upravljanja rizikom, usklađenost poslovanja sa zakonskom i internom regulativom, ekonomičnost poslovanja, zaštitu sredstava i podataka. To podrazumeva prethodno detaljno planiranje i analizu uspostavljenih procedura kroz pripremu za izvođenje revizije.

Sadržaj

  • Komunikacija u internoj reviziji – U obavljanju interne revizije komunikacija je uslov sine qua non, odnosno bez dobre komunikacije nema ni rada u internoj reviziji. Zbog toga je potrebno da se podsetimo koje su ključne tačke komunikacije u internoj reviziji i kako se ponašati da dobijemo najbolji mogući odgovor i od rukovodilaca i od zaposlenih koji važe za „teške“ u komunikaciji.

 

  • Izveštavanje– Izveštavanje je veština koja se uči! Koje su komponente izveštavanja u internoj reviziji? Izveštaj treba da stigne do prave osobe na pravu način! Kako  poslati jasnu poruku onima koji treba da sprovedu u delo naše preporuke?

 

  • Preporuke interne revizije Kako  formulisati preporuku da bude jasna i konkretna, a da pri tome sačuvamo svoju nezavisnost? To je još jedna veština koju treba da savlada svaki interni revizor da bi mogao svoj posao da obavi kvalitetno. I kakva je „sudbina“ naših preporuka kada prođe izvesno vreme? Naučimo da reagujemo na najdelotvorniji način.

Predavač

Olivera Radović

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

  • Komunikacija u internoj reviziji – U obavljanju interne revizije komunikacija je uslov sine qua non, odnosno bez dobre komunikacije nema ni rada u internoj reviziji. Zbog toga je potrebno da se podsetimo koje su ključne tačke komunikacije u internoj reviziji i kako se ponašati da dobijemo najbolji mogući odgovor i od rukovodilaca i od zaposlenih koji važe za „teške“ u komunikaciji.

 

  • Izveštavanje– Izveštavanje je veština koja se uči! Koje su komponente izveštavanja u internoj reviziji? Izveštaj treba da stigne do prave osobe na pravu način! Kako  poslati jasnu poruku onima koji treba da sprovedu u delo naše preporuke?

 

  • Preporuke interne revizije Kako  formulisati preporuku da bude jasna i konkretna, a da pri tome sačuvamo svoju nezavisnost? To je još jedna veština koju treba da savlada svaki interni revizor da bi mogao svoj posao da obavi kvalitetno. I kakva je „sudbina“ naših preporuka kada prođe izvesno vreme? Naučimo da reagujemo na najdelotvorniji način.