Interna revizija i nefinansijska imovina

Seminar

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Na interektivnom seminaru imaćete priliku da razrešite dileme koje imate, a tiču se aktuelnih pitanja i načinima evidencije nefinansijske imovine u poslovnim knjigama i iskazivanju u finansijskim izveštajima

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Interna revizija i nefinansijska imovina

– kod korisnika budžetskih sredstava RS –

Na interektivnom seminaru imaćete priliku da razrešite dileme koje imate, a tiču se aktuelnih pitanja i načinima evidencije nefinansijske imovine u poslovnim knjigama i iskazivanju u finansijskim izveštajima, zatim moći ćete da saznate sve o fazama revizije koji vode ka sačinjavanju revizijskog izveštaja, dobićete praktične savete itd.

Seminar je namenjen:

Rukovodiocima i zaposlenima u finansijskom i računovodstvenom sektoru direktnih i indirektnih korisnika budžeta RS, internim revizorima u jedinicama lokalne samouprave, JP i JKP, odgovornim licima i rukovodiocima službi u JP i JKP i zaposlenima u stručnim službama javnih ustanova, imenovanim rukovodiocima svih korisnika javnih sredstava, načelnicima uprava i rukovodiocima službi u JLS, rukovodstvu ustanova – korisnicima budžetskih sredstava

Posebne pogodnosti:
Svaki polaznik stiče sertifikat

Sadržaj

 • Zakonski osnov
 • Evidencija nefinansijske imovine u poslovnim knjigama
  • Zgrade i građevinski objekti
  • Oprema
  • Nematerijalna imovina
 • Načini rešavanja nepravilnosti kod evidencije nefinansijske imovine
 • Nefinansijska imovina i godišnji popis
 • Zakonski osnov
 • Odgovornost i funkcionisanje interne revizije
 • Metodološki pristup, procedure i rad internih revizora
 • Praktični saveti u teoriji za primenu
 • Sprovođenje revizije sistema
 • Faze revizije do revizorskog izveštaja

Predavač

Goran Lučić

Nada Nedić Filipović

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Zakonski osnov
 • Evidencija nefinansijske imovine u poslovnim knjigama
  • Zgrade i građevinski objekti
  • Oprema
  • Nematerijalna imovina
 • Načini rešavanja nepravilnosti kod evidencije nefinansijske imovine
 • Nefinansijska imovina i godišnji popis
 • Zakonski osnov
 • Odgovornost i funkcionisanje interne revizije
 • Metodološki pristup, procedure i rad internih revizora
 • Praktični saveti u teoriji za primenu
 • Sprovođenje revizije sistema
 • Faze revizije do revizorskog izveštaja