Inspekcijski nadzor u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Predavač:Dragan Milić

15,600,00 rsd PDV nije uračunat u cenu

Mesto održavanja:Online seminar - Zoom

Da li ste spremni za inspekcijski nadzor koji vrši Poverenik i znate li koje novčane kazne mogu da Vam budu izrečene?

Nema na zalihama

Uskoro ponovo dostupno! Obavestite me kada obuka ponovo bude dostupna.

Inspekcijski nadzor u vezi sa primenom

Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Da li ste spremni za inspekcijski nadzor koji vrši Poverenik i znate li koje novčane kazne mogu da Vam budu izrečene?

Dugo najavljivani inspekcijski nadzor tek sada doživljava punu ekspanziju.

Poverenik je krenuo u sprovođenje svojih zakonskih ovlašćenja, koja između ostalog podrazumevaju i inspekcijski nadzor na velikim brojem subjekata iz svih vrsta delatnosti.

Subjekti nad kojima je izvršen nadzor i oni koji tek očekuju posetu Poverenika, naišli su na niz nedomica i praktičnih problema:

 • Kako postupiti kada vam stigne zahtev za popunjavanje Kontrolne liste?
 • Šta je važno znati prilikom popunjavanja i šta je neophodno prethodno da pripremite kako ne bi bili svrstani u kategoriju rizičnih subjekata, kada je obrada podataka o ličnosti u pitanju?
 • Zašto je važna samoprocena usklađenosti sa ZZPL-om?
 • Šta se dešava kada vam Poverenik dođe u terensku kontrolu i koja su njegova ovlašćenja u tom postupku?
 • Koje mere može izreći predmetni organ i u kojim situacijama se podnosi prekršajni nalog za plaćanje kazne?
 • Koje su Vaše opcije nakon što dobijete prekršajni nalog i da li to automatski znači i da morate platiti kaznu i koliko?
 • Koje su posledice prekršajnog postupka?
 • Ostvarivanje prava lica na koja se podaci odnose pred sudom opšte nadležnosti i naknada pričinjene štete

Online seminar će biti koncipiran tako da će se sve stavke iz kontrolne liste posebno analizirati i gde će Vam predavač pojasniti na koje odredbe zakona se iste odnose i kako bi trebalo da im pristupite. Nakon toga se ukazuje na sledeće korake koje Poverenik može preduzimati i posledice koje iz toga mogu da proisteknu

 


SEMINAR JE NAMENJEN:

Pravnicima, advokatima, zaposlenima u HR sektoru, HR menadžerima, HR konsultantima, IT kompanijama, kompanijama koje nisu iz IT industrije a imaju potrebu za zapošljavanjem kadrova za potrebe IT odeljenja, mladim kompanijama/start up firmama koje tek ulaze u razvojne procese, i svima ostalima koji imaju nerazjašnjene dileme po pitanjima pravnog aspekta angažovanja IT stručnjaka.

 


Sadržaj

 • Kako postupiti kada vam stigne zahtev za popunjavanje Kontrolne liste?
 • Šta je važno znati prilikom popunjavanja i šta je neophodno prethodno da pripremite kako ne bi bili svrstani u kategoriju rizičnih subjekata, kada je obrada podataka o ličnosti u pitanju?
 • Zašto je važna samoprocena usklađenosti sa ZZPL-om?
 • Šta se dešava kada vam Poverenik dođe u terensku kontrolu i koja su njegova ovlašćenja u tom postupku?
 • Koje mere može izreći predmetni organ i u kojim situacijama se podnosi prekršajni nalog za plaćanje kazne?
 • Koje su Vaše opcije nakon što dobijete prekršajni nalog i da li to automatski znači i da morate platiti kaznu i koliko?
 • Koje su posledice prekršajnog postupka?
 • Ostvarivanje prava lica na koja se podaci odnose pred sudom opšte nadležnosti i naknada pričinjene štete

Predavač

Dragan Milić

Advokat Dragan Milić  rođen je 1980. godine. Više o autoru možete saznati na linku https://www.milic.rs/advokat-dragan-milic/ Posle diplomiranja na Pravnom Fakultetu, Univerziteta u Beogradu – privrednopravni smer, završio je pripravnički staž u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Nakon polaganja pravosudnog ispita upisuje se u imenik advokata, Advokatske komore u Beogradu, čiji je član od 2006. godine.

Od 2011. godine nalazi se na spisku arbitara Komisije za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, pri Privrednoj komori Srbije, gde kao predsednik ili član arbitražnog veća  učestvuje u donošenju odluka po zahtevima za preuzimanje odnosno prestanak registracije .RS internet domena.

Pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pravnih i fizičkih lica naročito u oblastima autorskog prava i industrijske svojine, medijskog, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti i pravno savetovanje vezano za implementaciju GDPR-a u poslovanje domaćih i stranih pravnih lica.

S obzirom na njegovu dugogodišnju praksu u oblasti pravnih aspekata kriptovaluta i Bitcoin-a, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini, nametnuo se kao kompetentan konsultant za poslove povezane sa digitalnom imovinom, i kao govornik na konferencijama i obukama vezano za ovu vrstu svojine.

Angažovan je od strane kompanija, finansijskih institucija, udruženja i ustanova koje se bave edukacijom na obukama Data Protection Officer-a odnosno Lica zaduženih za zaštitu podataka ličnosti čije je angažovanje potrebno i preporučeno, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka EU (GDPR).

Iza sebe ima i veliki broj seminara, treninga i radionica u organizaciji različitih udruženja i asocijacija, gde je kao predavač učestvovao u edukaciji studenata, novinara, urednika i autora iz najrazličitijih profesija. Napisao je veliki broj tekstova vezano za pravne oblasti kojima se bavi, od kojih su mnogi publikovani ili preuzeti od strane  medija i izdavača.

Opšti uslovi

Nakon prijema računa, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski potrošači podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonskom regulativom o javnim plaćanjima. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća ili ne prisustvuju seminaru nakon ovog roka nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili dužni su da izmire celokupnu kotizaciju. Ili mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje učešća zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar – u ovom slučaju refundiramo kotizaciju u celosti. Pismenom prijavom za kurs prihvatate ove uslove i odredbe.

Sadržaj

 • Kako postupiti kada vam stigne zahtev za popunjavanje Kontrolne liste?
 • Šta je važno znati prilikom popunjavanja i šta je neophodno prethodno da pripremite kako ne bi bili svrstani u kategoriju rizičnih subjekata, kada je obrada podataka o ličnosti u pitanju?
 • Zašto je važna samoprocena usklađenosti sa ZZPL-om?
 • Šta se dešava kada vam Poverenik dođe u terensku kontrolu i koja su njegova ovlašćenja u tom postupku?
 • Koje mere može izreći predmetni organ i u kojim situacijama se podnosi prekršajni nalog za plaćanje kazne?
 • Koje su Vaše opcije nakon što dobijete prekršajni nalog i da li to automatski znači i da morate platiti kaznu i koliko?
 • Koje su posledice prekršajnog postupka?
 • Ostvarivanje prava lica na koja se podaci odnose pred sudom opšte nadležnosti i naknada pričinjene štete